[ad_1]

Tuyệt (Thổ) Tuyệt là hung tinh, chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn, làm bế tắc mọi công việc và chiết giảm phúc thọ. 

1. Ý nghĩa của tuyệt và một số sao khác:

Tuyệt ở Mệnh là người khôn ngoan, đa mưu túc trí. 

– Tuyệt Hao: xảo quyệt, keo kiệt và tham lam 

– Tuyệt, Tứ Không: rất thông minh, học một biết mười 

– Tuyệt Hỏa Tham Hình: hiển hách lẫy lừng 

– Tuyệt Riêu Kỵ: chết đuối 

– Tuyệt Mã ở Hợi: ngựa cùng đường, bế tắc, thất bại 

– Tuyệt Tướng Binh: bị tai nạn về gươm súng 

2. Ý nghĩa của tuyệt ở các cung: 

a. ở Bào: 

– Tuyệt Thiên Tướng: có anh chị em dị bào 

– Tuyệt, Tướng, Vượng, Thai : như trên Nếu Bào ở cung Dương thì cùng cha khác mẹ, ở cung Âm thì cùng mẹ khác cha. 

b. ở Phúc: 

– Tướng, Tử, Tuyệt: có người chết trận 

c. ở Hạn: 

– Tuyệt Hao: hao tán tài sản 

– Tuyệt, Suy, Hồng, Đào, Sát, Phá, Tham gặp Mệnh vô chính diệu: chết 

Nguồn: tuvi.vn

[ad_2]