[ad_1]

1. Ý nghĩa cơ thể:

 

Thiên Riêu là lông. Người có Riêu ở Mệnh thì đa mao. Đây là một đặc điểm của sinh dục.

2. Ý nghĩa tính tình:            

– Đa dâm đa dục, hay chơi bời trụy lạc, đối với cả hai phái nhưng rất bất lợi cho riêng phái nữ.            

– Dễ sa ngã, bất chính, vô hạnhThiên Riêu rất giống nghĩa với các sao Thai, Mộc Dục, Đào, Hồng, Tham Lang.Tuy nhiên, nếu Riêu đắc địa ở Mão, Dậu thì dù có sắc dục cũng không bị nhơ nhuốc nhưng vẫn không mất ý nghĩa dâm dục.            

– Dị đoan, mê tín, có tính đồng bóng, hay cúng kiến, cầu sao, xem số, xem bói.

3. Ý nghĩa bệnh lý:

 

Báo hiệu bệnh về bộ phận sinh dục dưới nhiều hình thái (lậu, liệt dương, teo …) nếu gặp hung sát tinh.

4. Ý nghĩa của  và một số sao khác:

 

– Riêu, Đào (Hồng): vừa lẳng lơ, vừa dâm đãng dù là trai hay gái, dù có hay chưa có gia đình. Có gia đình, bộ sao này là yếu tố ngoại tình, đa mang rất nặng, với nhiều hạng người, trong mọi hoàn cảnh.

– Riêu Đồng: hay thay cũ đổi mới về mặt sinh lý, đổi đào thay kép. Có gia đình thì ngoại tình.

– Riêu Xương Khúc Cơ: bị dàyvò vì nhu cầu sinh lý, bị ám ảnh sinh lý rất nặng, có khuynh hướng sáng tác văn thơ dâm tình; hết sức dâm đãng.

– Riêu, Thai: rất dâm dục, có con riêng.

5. Ý nghĩa của thiên riêu  ở các cung:

 

Tọa thủ ở cung nào, Riêu cũng có nghĩa sinh lý rất nặng.

a. Ở Phu Thê, Nô:            

– Vợ chồng đều dâm đãng, chơi bời, sắc dục            

– Có thể ngoại tình nếu gặp Đồng, Đào hay Hồng, Thai

b. Ở Tử, Bào:            
    

– Con lăng loàn, chơi bời            

– Anh chị em theo trai, chửa hoang nếu thêm Thai

c. Ở Hạn:

 

Dù Đại hay Tiểu Hạn gặp, thời gian đó thường có nhân tình sâu đậm đi đến chỗ ân ái mặn nồng.Mặt khác, hạn đó, đương sự hay tin dị đoan, xem bói, xem tướng, cúng bái, đi chùa …


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet.

[ad_2]