[ad_1]

Ước tính trong quý 1/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM đạt 406,6 triệu USD, giảm 40,1% so với cùng kỳ…

Ảnh minh hoạ. Ảnh minh hoạ.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, từ ngày 01/01/2022 – 20/3/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố đạt 406,6 triệu USD, giảm 40,1% so với cùng kỳ, gồm: vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Về cấp mới, tổng vốn đăng ký mới đạt 102,4 triệu USD, giảm 12,8% về vốn so với cùng kỳ, với có 127 dự án. Trong đó, ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với vốn đăng ký 34,6 triệu USD, chiếm 33,8% tổng vốn đăng ký cấp mới…

Các quốc gia Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản có số vốn đăng ký chiếm 74,4% tổng vốn cấp mới. Cụ thể, Singapore có 16 dự án với vốn 34,5 triệu USD chiếm 33,7%. Hàn Quốc 15 dự án, vốn 24,2 triệu USD chiếm 23,6% và Nhật Bản 16 dự án, vốn 17,5 triệu USD chiếm 17,1%.

Về góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp có 504 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện với vốn góp là 294,8 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ.

Trong đó, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 176,8 triệu USD, chiếm 60% tổng vốn góp. Tiếp đến bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 19%, đạt 56 triệu USD.

Ước trong 03 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc và Singapore là hai quốc gia có số vốn góp cao nhất với tỷ lệ lần lượt 40,1% và 25,3%.

Bên cạnh những dự án cấp mới, số dự án đề nghị chấm dứt hoạt động đến ngày 20/3/2022 là 43 dự án, với vốn đầu tư 54,84 triệu USD.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, hiện số dự án còn hiệu lực hoạt động đến ngày 20/3/2022 là 10.533 dự án, với vốn đăng ký là 52,89 tỷ USD (gồm vốn cấp mới và điều chỉnh vốn).

Nguồn: https://vneconomy.vn/quy-1-2022-von-dau-tu-nuoc-ngoai-do-vao-tp-hcm-hon-406-trieu-usd.htm

[ad_2]