[ad_1]

Một cá nhân bị phạt 90 triệu đồng vì 13 lần vi phạm công bố thông tin khi mua bán cổ phiếu VNH

Ngày 31/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Điệp.

Theo đó, ông Điệp bị phạt tiền 60 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 05/10/2017, ông Điệp đã mua 25,600 cp của CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật (UPCoM: VNH), dẫn đến sở hữu trên 5% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (tăng từ 4.72% lên 5.06%) nhưng không công bố thông tin trở thành cổ đông lớn.

Đến ngày 24/03/2021, ông Điệp đã bán 179,500 cp VNH, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (giảm từ 7.22% xuống 4.99%) nhưng ông Điệp không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn.

 

Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 02/02/2018, ông Điệp đã mua 229,600 cp VNH dẫn đến sở hữu trên 5% nhưng đến ngày 02/4/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Điệp.

 

Đồng thời, ông Điệp còn bị phạt tiền 30 triệu đồng vì không báo cáo khi có 10 lần thực hiện mua bán cổ phiếu VNH dẫn đến có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu VNH trong vòng 4 năm qua (2017-2021).

Khang Di

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/04/mot-ca-nhan-bi-phat-90-trieu-dong-vi-13-lan-vi-pham-cong-bo-thong-tin-khi-mua-ban-co-phieu-vnh-830-949431.htm

[ad_2]