[ad_1]

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương mở rộng CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn từ 49,23 ha lên 73 ha theo đề nghị của Sở Công Thương.

Ngày 23/5, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn về việc mở rộng CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn.

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất chủ trương mở rộng CCN Quế Cường từ 49,23 ha lên 73 ha (diện tích mở rộng là 23,77 ha, trong đó 19,23 ha đã có trong quy hoạch và 4,54 ha đề xuất tăng thêm) theo đề nghị của Sở Công Thương.

 Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND huyện Quế Sơn thực hiện các thủ tục đầu tư dự án và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng CCN theo đúng quy định.

Trước đó hồi tháng 2, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi Bộ Công thương xin ý kiến về mở rộng CCN Quế Cường.

Địa phương cho rằng, trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư đến với huyện Quế Sơn với nhu cầu sử dụng đất lớn, sử dụng lao động nông thôn. Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các CCN trên địa bàn huyện đạt trên 75%; trong đó, CCN Quế Cường đã thu hút 11 doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư hoạt động, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê và thỏa thuận là 30,3 ha, chiếm tỷ lệ lấp đầy 81,89% (30,3 ha/37 ha) đất công nghiệp của cụm.

Theo tỉnh Quảng Nam, việc mở rộng CCN Quế Cường nhằm thu hút các dự án đang có nhu cầu đầu tư vào huyện, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, từ đó nâng cao đời sống người dân, tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của huyện,…

Khu vực quy hoạch mở rộng CCN Quế Cường chủ yếu đất rừng sản xuất (22 ha), còn lại là một ít đất lúa một vụ năng suất thấp (1 ha), đất màu (1,5 ha), đất mồ mả và đất hạ tầng (đường giao thông và kênh nội đồng 0,77 ha), đất ở (0,5 ha). 

Tổng mức vốn đầu tư mở rộng CCN khoảng 135 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 30%, còn lại vốn vay và các nguồn hợp pháp khác. Dự kiến dự án hoàn thành xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động quý III/2024.

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/quang-nam-mo-rong-cum-cong-nghiep-que-cuong-len-73-ha-202252412633123.htm