[ad_1]

Những “món quà của Thượng đế”

Nhờ tăng nóng nhiều cổ phiếu như LIC, SJF, IDI, SDA, TNI… liền được gọi là “món quà của Thượng đế”. Tuy nhiên, món quà có dễ nhận khi đà tăng kết thúc và cổ phiếu nằm sàn liên tiếp.

Những "món quà của Thượng đế"

Quà của Thượng đế có dễ nhận? Đồ họa: Tuấn Trần

Chí Kiên

[ad_2]