HNX nhắc nhở 3 công ty chậm công bố BCTC bán niên 2021 đã soát xét

HNX vừa có văn bản nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét…

Ngày 30/11/2021 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có văn bản nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với 3 tổ chức đăng ký giao dịch quy mô chậm công bố thông tin (30 ngày) so với thời gian quy định chung đối với báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét.

Các tổ chức này đều đang giao dịch bình thường trên HNX bao gồm: KSH, LMH, VTR.

HNX đề nghị các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn nêu trên công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét chậm nhất vào ngày 02/12/2021.

Sau thời hạn công bố thông tin nêu trên, nếu các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn nêu trên tiếp tục vi phạm, HNX sẽ xem xét áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch tối đa 05 phiên giao dịch đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch.

Khang DiDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: