Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 3): Nhà 19T4 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng – quận Hà Đông

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 3): Nhà 19T4 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 150 CV/LD-BQLDA ngày 30/09/2020 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 báo cáo về danh sách khách hàng  ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 3): Nhà 19T4 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị – Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 3): Nhà 19T4 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội theo báo cáo của Công ty cổ phần Vinaconex 21  tại Văn bản số 150 CV/LD-BQLDA ngày 30/09/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)