May – Diêm Sài Gòn được làm 169 lô liền kề, biệt thự tại khu hành chính đô thị Đồng ĐăngDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/may-diem-sai-gon-duoc-lam-169-lo-lien-ke-biet-thu-tai-khu-hanh-chinh-do-thi-dong-dang-2022112171215.htm