[ad_1]

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất điều chỉnh tiến độ loạt dự án khu dân cư, khu đô thị thuộc đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (giáp ranh phía Nam Đà Nẵng). Trong đó, nhiều dự án được ‘chốt’ tiến độ hoàn thành vào năm 2023.

Nguồn cung sản phẩm bất động sản vùng giáp ranh phía Nam Đà Nẵng sẽ sôi động trong năm 2023?

Một dự án bất động sản tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Công ty TNHH Đại Việt làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Cụ thể, dự án Khu dân cư mới Bình An 2 được giãn tiến độ đến hết tháng 3/2023 hoàn thành toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 5577/UBND-KTN ngày 20/9/2019).

Dự án Khu đô thị An Phú được giãn tiến độ đến hết tháng 4/2023 hoàn thành toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 6258/UBND-KTN ngày 18/10/2019).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Phú Thịnh do Công ty TNHH MTV Dịch vụ tổng hợp Phước Nguyên làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 4/2023 hoàn thành toàn bộ dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị SBC Miền Trung do Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Xây dựng tổng hợp SBC Miền Trung làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 9/2022 hoàn thành toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 12 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 5668/UBND-KTN ngày 25/9/2019).

Chưa hết, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu do Công ty Cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 12/2023 hoàn thành toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 7584/UBND-KTN ngày 28/12/2018).

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/nguon-cung-san-pham-bat-dong-san-vung-giap-ranh-phia-nam-da-nang-se-soi-dong-trong-nam-2023-108122.html

[ad_2]