[ad_1]

Tổng vốn đầu tư của hai dự án là 6.880 tỷ đồng, với số lượng 6.457 căn hộ, giải quyết chỗ ở cho 19.750 người. Đây là điều kiện để thực hiện một cách đồng bộ các dịch vụ, hạ tầng xã hội trong khu công nghiệp…

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Nghệ An vừa trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Nam Cấm tại vị trí số 03 và số 04 thuộc xã Nghi Thuận và xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, tại Quyết định số 112/QĐ-KKT ngày 11/5/2022, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần thương mại quốc tế BMC đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Nam Cấm tại vị trí số 04, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam với tổng vốn đầu tư 3.385 tỷ đồng. Diện tích khu đất thực hiện dự án là 92.102,6 m2 với quy mô dân số 9.780 người.

Khu nhà ở xã hội cho công nhân là loại hình căn hộ chung cư với 2.916 căn. Trong đó, căn hộ chung cư nhà ở xã hội để bán 1.458 căn hộ; căn hộ chung cư nhà ở xã hội để cho thuê 1.458 căn hộ; căn hộ nhà ở liền kề thương mại để bán 121 căn hộ.

Tại Quyết định số 114/QĐ-KKT ngày 11/5/2022, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư Công ty cổ phần điện mặt trời Miền Trung MK đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Nam Cấm tại vị trí số 03 thuộc xã Nghi Thuận và xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với tổng vốn đầu tư 3.495 tỷ đồng. Diện tích khu đất thực hiện dự án 108.252,5 m2 với quy mô dân số khoảng 9.970 người.

Khu nhà ở xã hội cho công nhân là loại hình căn hộ chung cư với 3.420 căn (2.880 căn là nhà ở xã hội; 540 căn là nhà ở thương mại). Trong đó, căn hộ chung cư nhà ở xã hội để bán 1.440 căn hộ; căn hộ chung cư nhà ở xã hội để cho thuê 1.440 căn hộ; căn hộ chung cư nhà ở thương mại để bán 540 căn hộ.

Các dự án trên có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 -2027.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, các dự án nhà ở xã hội là điều kiện để thực hiện một cách đồng bộ dịch vụ, hạ tầng xã hội các khu công nghiệp. Trong điều kiện dịch Covid-19 xảy ra thì càng thấy tính cấp thiết, tầm quan trọng của dự án nhà ở xã hội. Ngoài việc cung cấp điều kiện cho công nhân, người lao động làm việc tại dự án trong khu công nghiệp, khi xảy ra dịch bệnh thì có thể thực hiện các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả.

Việc triển khai dự án nhà ở xã hội là mục tiêu trong phát triển các khu công nghiệp một cách đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt của người công nhân, người lao động, giúp người lao động yên tâm thực hiện công việc tại các dự án.

Xác định đây là những dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh, UBND tỉnh cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư triển khai dự án.

Nguồn: https://vneconomy.vn/nghe-an-trao-2-quyet-dinh-chap-thuan-dau-tu-du-an-nha-o-xa-hoi-trong-khu-cong-nghiep-nam-cam.htm

[ad_2]