Tổng giám đốc SSG được đề cử vào HĐQT Idico Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City

Theo thông tin mới công bố, nhóm cổ đông sở hữu 33,27% vốn tại Idico đề cử Tổng giám đốc SSG Nguyễn Thị Như Mai vào hội đồng quản trị công ty này.

Bà Mai được đề cử vào hội đồng quản trị ngay sau khi ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Idico (IDC) nộp đơn xin từ nhiệm chỉ cách kỳ đại hội cổ đông vài ngày với lý do bận việc cá nhân.

Được biết, bà Mai sinh năm 1969, trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, hiện đang là Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn SSG.

Tổng giám đốc SSG được đề cử vào HĐQT Idico

Nhóm cổ đông sở hữu 33,27% vốn tại Idico đề cử Tổng giám đốc SSG Nguyễn Thị Như Mai vào hội đồng quản trị công ty này.

Ngoài bà Như Mai, nhóm cổ đông tổ chức nắm 11,93% vốn cũng đề cử ông Võ Tấn Dũng vào ban kiểm soát IDC.

Trước đó, HĐQT của IDC có 4 thành viên bao gồm ông Lê Bá Thọ (vừa từ chức Chủ tịch HĐQT), ông Đặng Chính Trung – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Idico là đại diện phần vốn của SSG (sở hữu 22,5%). Ông Trung cũng là thành viên công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Việt, tổ chức đang sở hữu 11,93% IDC.

Hai thành viên HĐQT còn lại là ông Nguyễn Cao Nguyên và ông Tôn Thất Anh Tuấn.

Tổng công ty Idico tiền thân là tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam được thành lập năm 2000.

Năm 2022, IDC đặt kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ 3.347 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ và lãi trước thuế đạt 2.333 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng, tỷ lệ cổ tức 40%.

Công ty dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%. Thời gian là sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2022.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tong-giam-doc-ssg-duoc-de-cu-vao-hdqt-idico-108734.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: