[ad_1]

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank, mã chứng khoán: MSB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Năm nay, Maritimebank dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Ngân hàng cũng dự kiến phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Tổng tài sản dự kiến tăng 14% so với năm 2021, đạt 233.000 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt 123.808 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25% đạt 130.752 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Maritimebank cũng dự kiến phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ chia dự kiến là 30%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để chia cổ tức và tăng vốn sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP.

Ngân hàng sẽ trình cổ đông về việc thoái vốn tại Công ty Tài chính TNHH một thành viên cộng đồng (FCCOM) có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu 100% của Maritimebank.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư, CEO MSB Nguyễn Hoàng Linh đã tiết lộ thương vụ chuyển nhượng FCCOM nhằm mục tiêu tập trung vào phát triển mảng bán lẻ của MSB. Thương vụ được kỳ vọng sẽ mang lại cho MSB khoản lợi nhuận khoảng 1.800 – 2.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn tất và hạch toán lợi nhuận trong năm 2022. MSB cho rằng nguồn thu này có thể là động lực chính cho mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 30% trong năm 2022.

Trong khi đó, khoản thu từ thoái vốn khỏi AMC đã được ghi nhận vào lợi nhuận năm nay của ngân hàng.

AMC và FCCOM là hai công ty con mà MSB sở hữu 100% vốn, trong đó AMC là công ty quản lý nợ và khai thác tài sản MSB với vốn điều lệ 100 tỷ đồng và FCCOM là công ty tài chính MTV Cộng đồng với vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/maritimebank-dat-muc-tieu-loi-nhuan-truoc-thue-6800-ty-dong-nam-2022-tang-von-dieu-le-len-gan-20000-ty-dong-108303.html

[ad_2]