[ad_1]

Theo đó, Kon Tum sẽ kiểm tra lại các trường hợp đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong năm 2020 và 2021. Đối với các trường hợp đã được Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành hoặc Thanh tra tỉnh,… thực hiện và đã có kết luận thì không kiểm tra lại.

Kon Tum kiểm tra lại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trong hai năm 2020 và 2021

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 905/KH-UBND về việc kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc kiểm tra lần này nhằm nắm bắt việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản của một số cơ quan, địa phương trong công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật trong việc chấp hành trình tự, thủ tục của việc đấu giá tài sản.

Cùng với đó là kịp thời tiếp thu những ý kiến phản ánh, kiến nghị những hạn chế, bất cập của pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; từ đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc kịp thời tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền để có hướng giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tế.

Việc kiểm tra còn nhằm kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm, những thiếu sót, tồn tại để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm tra việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan, địa phương sẽ xoay quanh nhiều vấn đề trọng tâm.

Cụ thể, số lượng các trường hợp đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (đối với các trường hợp đã được Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành hoặc Thanh tra tỉnh,… thực hiện và đã có kết luận thì không kiểm tra lại).

Kiểm tra việc tham mưu ban hành hoặc ban hành văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền về việc đưa tài sản ra đấu giá tài sản; lập phương án đấu giá; chuẩn bị hồ sơ đấu giá; xác định và phê duyệt giá khởi điểm; thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó cũng sẽ kiểm tra việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc phê duyệt kết quả đấu giá tài sản; công tác giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản;…

Đối tượng kiểm tra lần này la các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Kế hoạch kiểm tra cũng xác định kỳ kiểm tra là từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021.

Về phương pháp kiểm tra, đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc với đại diện các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; nghe đơn vị báo cáo, trao đổi và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc; trực tiếp kiểm tra tài liệu, hồ sơ tại đơn vị.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/kon-tum-kiem-tra-lai-cac-cuoc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-trong-hai-nam-2020-va-2021-108199.html

[ad_2]