Năm 2021 kết thúc với sự bất định của thị trường địa ốc, nhiều doanh nghiệp điêu đứng do tác động bởi dịch Covid-19, thì Masterise Group lại nổi lên như một hiện tượng của năm.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: