[ad_1]

Năm 2023, Bình Dương sẽ tập trung chuyển đổi mô hình nhà ở liên kế thấp tầng sang nhà chung cư cao tầng tại các khu vực phía nam, định hướng xây dựng theo mô hình đô thị nén, mật độ cao.

UBND tỉnh Bình Dương vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2023. ​

Theo đó, Bình Dương xác định mục tiêu trong năm 2023 tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách; phát triển nhà ở theo hướng công trình xanh, hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển đô thị thông minh…

Tỉnh sẽ hướng đến chuyển đổi mô hình nhà ở liên kế thấp tầng sang nhà chung cư cao tầng tại các khu vực phía nam, định hướng xây dựng theo mô hình đô thị nén, mật độ cao.

Tỷ lệ nhà ở chung cư theo dự án trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng (trên 30%). Diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê năm 2023 phấn đấu đạt khoảng 160.000 m2 sàn, đáp ứng 40% diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2021 – 2025 là 400.000 m2 sàn.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2023 đạt khoảng 31 m2 sàn/người (đô thị đạt 32 m2 sàn/người, nông thôn đạt 25,6 m2 sàn/người).

Theo mục tiêu của Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025, đến năm 2025, chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/người; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 65%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%. Qua đó, tỉnh phấn đấu trong năm 2023 đạt 9,2 m2 sàn/người; nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 99,3%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ còn 0,7%.

Về chỉ tiêu phát triển sàn nhà ở trong năm 2023 theo từng loại hình, nhà ở thương mại phát triển tăng thêm 1,75 triệu m2 sàn tương đương 17.500 căn, trong đó, dự kiến diện tích sàn nhà ở thương mại hoàn thành từ các dự án đang xây dựng là hơn 1,23 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 13.537 căn;

Nhà ở xã hội phát triển tăng thêm 600.000 m2 sàn tương đương 18.000 căn, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, rà soát quỹ đất nhà ở xã hội tại 33 dự án nhà ở thương mại khoảng 100 ha để đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện;

Nhà ở tái định cư tăng thêm 140.854 m2 sàn tương đương 1.000 căn, nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm mà tỉnh đang triển khai như Vành đai 3, Vành đai 4, đường cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành…, với phương thức đầu tư xây dựng các khu tái định cư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để bố trí đất ở cho người dân tự xây dựng;

Đối với nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng, hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng tăng thêm hơn 2,08 triệu m2 sàn.

Bình Dương dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh là khoảng 23.490,47 tỷ đồng; và dự kiến diện tích đất ở tăng thêm 289,11 ha với khoảng 110,77 ha dự án nhà ở thương mại; 131,55 ha dự án nhà dân tự xây; 46,82 ha dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội.

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/khu-nam-binh-duong-se-phat-trien-theo-mo-hinh-do-thi-nen-20232812133821.htm