Trên địa bàn tỉnh Long An có 43 dự án đăng ký mới với số vốn 307 triệu USD, 55 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn 274 triệu USD. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh trên 581 triệu USD.

Báo Long An dẫn thông tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, trong 9 tháng năm nay, Long An thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với 43 dự án, với số vốn đăng ký trên 307 triệu USD, tăng 2 dự án so với cùng kỳ.

Bên cạnh vốn cấp mới, trên địa bàn tỉnh có 55 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn 274 triệu USD. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh trên 581 triệu USD.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.152 dự án đầu tư FDI, vốn 9,963 tỉ USD; trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 3,624 tỉ USD.

Trên lĩnh vực thu hút đầu tư trong nước, trong 9 tháng, Long An thành lập mới 1.275 doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký 17.543 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 14.924 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 360.266 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, tỉnh còn cấp mới 77 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký mới 19.556 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh có 2.178 dự án với số vốn đăng ký 220.439 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh thu hút 65 dự án đầu tư mới. 

Trong đó có 27 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 38 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới 248 triệu USD và 14.867 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, có 64 dự án trong các KCN điều chỉnh vốn. Cụ thể, 48 dự án FDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 110 triệu USD, 16 dự án DDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 972 tỷ đồng.

So cùng kỳ năm 2021, số dự án đăng ký mới giảm nhưng bù lại số vốn đầu tư từ dự án FDI và DDI đều tăng.

Lũy kế từ khi có KCN cho đến nay, các KCN tại Long An thu hút được 1.742 dự án (gồm 836 dự án FDI và 906 dự án DDI), với tổng vốn đầu tư đạt 5,5 tỷ USD và 113.950 tỷ đồng.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/long-an-thu-hut-43-du-an-fdi-hon-300-trieu-usd-trong-9-thang-20221011880342.htm