[ad_1]

Năm 2022 Hưng Thịnh Incons đặt kế hoạch doanh thu 7.458 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 265 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 10% so với kết quả năm 2021.

Hưng Thịnh Incons đặt kế hoạch doanh thu 7.458 tỷ đồng, đang thi công 20 dự án

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (HTN) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 5/6 tới. Trong đó có một số nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ.

Theo đó, năm 2022 công ty đạt kế hoạch doanh thu 7.458 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 265 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 10% so với kết quả năm 2021.

Bên cạnh đó, công ty cũng trình lại phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với thời gian thực hiện gia hạn kéo dài đến hết quý 2/2023 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đối tượng hướng đến của đợt phát hành là các nhà đầu tư chiến lược có năng lực về tài chính hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2021.

Số tiền thu được từ đợt phát hành bổ sung năng lực tài chính phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh.

Hưng Thịnh Incons hiện triển khai thi công hơn 20 dự án trên khắp các tỉnh thành. Một số dự án đang thực hiện như: MerryLand và Richmond Quy Nhon tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, New Galaxy Nha Trang (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Biên Hòa Universe Complex (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Moonlight Centre Point (quận Bình Tân, TP.HCM)…

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.487 tỷ đồng, tăng 28,29% so với cùng kỳ. Giá vốn cũng tăng 29% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 123,28 tỷ đồng, tăng 19%. Kết quả, công ty lãi sau thuế 43,16 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại thời điểm ngày 31/3/2022, quy mô tài sản của HTN đạt gần 8.071 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn vọt lên hơn 100 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 13%, lên 6.204,7 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho giảm 15%, xuống 919 tỷ đồng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/hung-thinh-incons-dat-ke-hoach-doanh-thu-7458-ty-dong-dang-thi-cong-20-du-an-109875.html

[ad_2]