[ad_1]

Năm 2021, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước là 671,24 tỷ đồng. Giá trị lũy kế giải ngân vốn công đã được phân bổ từ 1/1 – 15/12/2021 là 193,601 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch năm.

Số liệu trên được Bộ Xây dựng công bố tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 ngành xây dựng, tổ chức tại Hà Nội ngày 18/12. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nhiều kết quả tích cực

Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng ngành xây dựng vẫn đạt được giá trị tăng trưởng tích cực. Cụ thể, giá trị tăng thêm quý IV/2021 tăng 33% so với quý III/2021, trong đó, hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng 51%, công trình kỹ thuật dân dụng tăng 39%, xây dựng nhà ở các loại tăng 25%.

Quang cảnh hội nghị.

Bộ Xây dựng đã và đang triển khai đồng bộ một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2021 như đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công; tập trung thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát để phát hiện quy định chưa phù trong thực tế tổng hợp đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án, chương trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra. Năm 2021, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước là 671,24 tỷ đồng. Giá trị lũy kế giải ngân vốn công đã được phân bổ từ 1/1/ – 15/12/2021 là 193,601 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch năm 2021.

“Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nghiên cứu, hình thành công cụ quản lý, cơ chế chính sách mới để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả lĩnh vực. Trong đó tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng; Tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị; Đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản” – Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho hay.

Cần giải pháp đồng bộ từ T.Ư đến địa phương

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận những kết quả ngành xây dựng đạt được trong năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất toàn ngành vẫn tăng so với năm 2020. Trong đó, công tác xây dựng thể chế được tập trung thực hiện, số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính gửi về cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng xử lý giảm qua từng năm, giảm mạnh vào năm 2021 (chỉ bằng 50% so với năm 2020) cho thấy giải pháp phân cấp phân quyền đã phát huy hiệu quả, tạo sự chủ động cho địa phương.

Bên cạnh đó, hoạt động quy hoạch – kiến trúc, quản lý phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã phối hợp tốt với Bộ Giao thông vận tải nghiệm thu đường sắt Cát Linh – Hà Đông và một loạt dự án Bộ Xây dựng nghiệm thu thời gian qua chất lượng rất tốt; Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, kiểm soát chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, nhất là những thời điểm thị trường biến động bất thường. Chủ động đề xuất với Chính phủ và triển khai giải pháp góp phần duy trì sự ổn định, tăng trưởng của thị trường bất động sản.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới, như: Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật còn chậm so với yêu cầu. Một số cơ chế, chính sách thiếu toàn diện, chưa sát thực tế, chậm điều chỉnh. Điều chỉnh quy hoạch không bảo đảm khoa học, đáp ứng đầy đủ quy định. Đầu tư phát triển đô thị chưa đồng bộ về hạ tầng, thiếu tính kết nối, đặc biệt hệ thống công viên, cây xanh và công trình công cộng, phúc lợi xã hội.

“Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về quy hoạch xảy ra nhiều, đặc biệt tại một số đô thị lớn, khu vực ven đô… Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế, nhất là tại các địa phương. Nếu cứ duy trì tình trạng như này thì không thể có đô thị văn minh được. Nên phải có giải pháp từ T.Ư đến địa phương” – Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành xây dựng phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đột phá thể chế chính sách. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho các ngành, địa phương, đơn vị nhằm tạo môi trường thuận lợi, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là tổ chức lập quy hoạch, quản lý, điều chỉnh quy hoạch, bởi quy hoạch xây dựng liên quan trực tiếp đến đất đai, trong khi qua thống kê, 80% vụ tham nhũng, tiêu cực đều liên quan đến đất đai; Quan tâm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm trong thực hiện quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, nhất là tại các đô thị, khu vực phát triển mới, khu – cụm công nghiệp…

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030. Coi việc giải quyết nhu cầu về nhà ở cho Nhân dân, trước hết là người có công, người nghèo, công nhân trong các khu – cụm công nghiệp là một trụ cột của chính sách an sinh xã hội.

“Bộ Xây dựng cần rà soát, điều chỉnh kịp thời công cụ quản lý đầu tư xây dựng (định mức, tiêu chuẩn, chỉ số giá…) phù hợp với thực tiễn nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong ngành đổi mới về thiết bị công nghệ, biện pháp thi công… để từng bước hiện đại hóa ngành xây dựng. Việc phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cũng phải hướng tới hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường với sản phẩm đa dạng, chất lượng cao phục vụ nhu cầu của người dân và xuất khẩu, chú trọng phát triển sản phẩm vật liệu mới thân thiện với môi trường” – Phó Thủ tướng lưu ý thêm.

[ad_2]