[ad_1]

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định thành lập khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng.

Bắc Giang thành lập KCN Yên Lư trị giá hơn 2.600 tỉ đồng

Ảnh minh hoạ

Theo đó, khu công nghiệp Yên Lư có diện tích 377ha. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần bất động sản Capella. Tổng vốn đầu tư KCN gần 2.692 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư (ngày 31.12.2021).

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

[ad_2]