[ad_1]

Toàn tỉnh Đồng Nai có 436ha đất được lấy từ quỹ đất 20% của những dự án có diện tích đất lớn để xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có 19/436ha đất được bàn giao cho địa phương để phát triển nhà ở xa hội.

Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh có khoảng 436ha đất để xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được lấy từ quỹ đất 20% của những dự án có diện tích đất lớn. Theo quy định, các dự án có diện tích đất lớn phải dành quỹ đất để làm nhà ở xã hội. Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và giao diện tích đất trên về cho các địa phương quản lý và mời gọi doanh nghiệp đầu tư.

Tuy nhiên, đến nay trên toàn tỉnh mới có gần 19ha quỹ đất 20% hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và có thể lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2021. Trong đó, có 8,2ha ở H.Nhơn Trạch, gần 4ha ở H.Long Thành và gần 7ha ở H.Trảng Bom.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 417ha đất từ các dự án vẫn chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để bàn giao cho địa phương tiến hành đầu tư nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành văn bản hợp nhất các nghị định về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, trong đó quy định rõ nguyên tắc xác định quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại.

Cụ thể, đối với quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại đô thị đặc biệt và loại I hoặc từ 5 ha trở lên tại đô thị loại II và III phải dành 20% diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Trường hợp dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 2 ha tại đô thị đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5 ha tại đô thị loại II và III thì chủ đầu tư không phải dành 20% quỹ đất và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án theo quy định.

Trường hợp phải bố trí 20% diện tích xây nhà ở xã hội nhưng thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết dẫn đến việc bố trí quỹ đất 20% không còn phù hợp thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận.

Đối với dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn chủ đầu tư trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực, nhưng chưa có quỹ đất 20% mà sau thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành, dự án bị thu hồi giao chủ đầu tư khác thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập, điều chỉnh quy hoạch để bố trí bổ sung quỹ đất 20% theo quy định.

Trong trường hợp Nhà nước sử dụng quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công thì chủ đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt. Nếu chủ đầu tư đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng quỹ đất 20% thì sẽ được trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp tại dự án đó.

[ad_2]