[ad_1]

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Công văn số 326/VPUBND-KTTH về việc trả lời đề nghị của Công ty TNHH Khu liên hợp giáo dục đào tạo Nam Hội An.

Doanh nghiệp 'sốt ruột' vì dự án 1.500 tỷ đồng bị yêu cầu tạm dừng triển khai do vướng quy hoạch!

Đường ven biển Võ Chí Công, đoạn qua huyện Thăng Bình (khu vực triển khai dự án) Ảnh: Lê Phước Bình

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4096/UBND-KTN ngày 05/7/2021 sẽ xem xét sự phù hợp với quy hoạch xây dựng để chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Do đó, Văn phòng UBND tỉnh chưa tham mưu đề xuất giải quyết các đề nghị của Công ty.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh nhận được Công văn số 44/CV/IEC-NHA ngày 01/3/2022 của Công ty TNHH Khu liên hợp giáo dục đào tạo Nam Hội An về đề nghị hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Khu liên hợp giáo dục đào tạo Nam Hội An.

Tại văn bản số 44/CV/IEC-NHA, Công ty TNHH Khu liên hợp giáo dục đào tạo Nam Hội An (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng) cho biết, dự án Khu liên hợp giáo dục đào tạo Nam Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2354/QĐ-UBND năm 2018.

Đến ngày 5/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 4096/UBND-KTN ngày 05/7/2021 chưa xem xét sự giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Khu liên hợp giáo dục đào tạo Nam Hội An.

Theo đó, dự án hiện nay đang vướng các quy hoạch của huyện, tỉnh chưa được thông qua nên các kiến nghị, hồ sơ của Công ty đã nộp tại các Sở tạm thời chưa tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Từ thực tiễn nêu trên, Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Công ty TNHH Khu liên hợp giáo dục đào tạo Nam Hội An tha thiết được khởi công sớm dự án vì đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng nhân lực và tài chính để xây dựng kịp thời đưa hệ thống trường học vào hoạt động.

Cũng tại văn bản này, Công ty TNHH Khu liên hợp giáo dục đào tạo Nam Hội An xin UBND tỉnh cho Công ty được biết rõ thời gian sẽ tạm dừng dự án trong khoảng thời gian bao lâu, và trong thời gian tạm dừng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đã cam kết thực hiện dự án (24 tháng) thì sau này Công ty sẽ không phải làm thủ tục xin điều chỉnh dự án nữa không?,…

Trước đó, ngày 3/8/2018, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 2354/QĐ-UBND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Thành phố giáo dục quốc tế – Nam Hội An.

Dự án có quy mô 1.500 tỷ đồng, với quy mô diện tích sử dụng đất là 41 ha, thuộc các xã Bình Dương, Bình Minh, Bình Đào (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế với nhiều cấp học bao gồm: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và sau đại học theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Cũng tại quyết định chủ trương đầu tư này, tiến độ thực hiện dự án từ quý 2/2018 đến quý 4/2021 là dự án đi vào hoạt động chính thức.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/doanh-nghiep-sot-ruot-vi-du-an-1500-ty-dong-bi-yeu-cau-tam-dung-trien-khai-do-vuong-quy-hoach-108190.html

[ad_2]