[ad_1]

1. Đất trồng lúa có được đào ao thả cá không?

Đất trồng lúa và đất đào ao thả cá đều thuộc nhóm đất nông nghiệp. Tuy nhiên, hai loại đất này có mục đích sử dụng khác nhau:

– Đất trồng lúa được dùng để trồng lúa nước, lúa nương, lúa nước còn lại.

– Đất nuôi trồng thủy sản dùng để nuôi, trồng thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt.

Trong khi đó, Luật Đất đai nêu rõ một trong các nguyên tắc quan trọng khi sử dụng đất là sử dụng đúng mục đích, quy hoạch. Do vậy, người sử dụng đất không được tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 có quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, người sử dụng đất không được phép tự ý đào ao thả cá trên đất trồng lúa. Trường hợp muốn đào ao thả cá phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản.

Bạn cần biết: Mức phạt sử dụng đất trồng lúa mới nhất 2023

Đất trồng lúa có được đào ao Đất trồng lúa có được đào ao thả cá không? (Ảnh minh họa)

2. Muốn đào ao thả cá trên đất trồng lúa, phải làm gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản là một trong các trường hợp phải xin phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/huyện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/huyện sẽ căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương và nhu cầu của người dân trong Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất để ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

(Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng theo Mẫu số 01
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Trình tự, thủ tục thực hiện:

(Căn cứ Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT)

Bước 1. Nộp hồ sơ

Cách 1: Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa: Nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

Cách 2. Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa: Nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

  • Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích.
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng.
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
  • Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4. Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

– Thời gian thực hiện:

  • Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất);
  • Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

3. Được đào ao sâu bao nhiêu khi chuyển đổi từ đất trồng lúa?

Tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 94/2019/NĐ-CP quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa như sau:

1. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Trồng trọt và các quy định sau đây:

a) Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại; không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.

c) Trường hợp chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 cen-ti-mét so với mặt ruộng.

Theo quy định nêu trên, trường hợp chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 cen ti met so với mặt ruộng.

Như vậy, người sử dụng đất được đào ao sâu tối đa 120 cen ti met so với mặt ruộng để nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, khi đào ao thả cá trên đất trồng lúa cần lưu ý:

– Đúng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được phê duyệt.

– Không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại; không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa.

Trên đây là giải đáp về Đất trồng lúa có được đào ao thả cá không? Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp cụ thể.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/dat-trong-lua-co-duoc-dao-ao-567-93400-article.html

[ad_2]