Điều kiện được bố trí tái định cư khi bị thu hồi đất thế nào?

Tái định cư được hiểu là phương án bố trí chỗ ở cho cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở.

Tại điểm c khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ tái định cư. Theo đó, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nếu:

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư khi:

  • Bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở;
  • Hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

– Hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 01 thửa đất ở thu hồi thì căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Tóm lại, cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hỗ trợ tái định cư khi:

– Đất bị thu hồi là đất ở, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở.

– Cá nhân, hộ gia đình không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

Không có hộ khẩu có được tái định cư khi thu hồi đất không? (Ảnh minh họa)

Không có hộ khẩu có được tái định cư không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai 2013, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường như sau:

– Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở;

– Trường hợp không có nhu cầu bồi thường đất ở thì nhà nước bồi thường bằng tiền.

Căn cứ điều kiện bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và nội dung vừa nêu trên, trường hợp bị thu hồi hết đất ở nhưng chưa làm nhà ở và không còn đất ở, nhà ở nào khác tại địa bàn cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở.

Do vậy, hộ khẩu không phải là một trong các điều kiện để được hỗ trợ tái định cư. Trường hợp không có hộ khẩu vẫn có thể được bố trí tái định cư nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Trên đây là giải đáp về không có hộ khẩu có được tái định cư. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp cụ thể.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/khong-co-ho-khau-co-duoc-tai-dinh-cu-567-94140-article.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: