Mức phạt đặt cọc mua bán nhà đất được quy định rõ tại Khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Đặt cọc mua bán nhà đất: Mức phạt khi không thực hiện giao dịch