Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán NƠXH và khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê NƠXH đợt 2 tại Tòa N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại Tòa N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Xem thêm:

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 65/2020/CV – BAC9  ngày 26/08/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9 báo cáo danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua nhà ở xã hội và danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án Khu nhà ở xã hội N05 Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị – Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 và danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 2 theo báo cáo của của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9  tại Văn bản số 65/2020/CV-BAC 9 ngày 26/08/2020 và kh ông bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)

nhà ở xã hội