Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 05 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán cho cán bộ sỹ quan Tổng cục II – Bộ quốc phòng tại thôn Lai Xá

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 05 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán cho cán bộ sỹ quan Tổng cục II – Bộ quốc phòng tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 463/BC – SBĐS ngày 15/08/2020 của Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (Newtatco)  báo cáo về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 05 tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán cho cán bộ sỹ quan Tổng cục II – Bộ quốc phòng,  tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà ở xã hội tại Dự án trên nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị – Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 13 khách hàng được phê duyệt và dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 05 theo báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (Newtatco) tại Văn bản số 463/BC – SBĐS ngày 15/08/2020 và không bị trùng.

Xem thêm:

 

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)

nhà ở xã hội