Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua , đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, Đông Anh

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua , đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 75/HANDICO-VIGLACERA ngày 12/01/2021 của Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera-CTCP báo cáo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua, đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Sau khi kiểm tra hồ sơ, Phòng Phát triển Đô thị xin báo cáo như sau:

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Sở Xây dựng(Phòng Phát triển đô thị) đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 theo báo cáo của Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera-CTCP tại Văn bản số 75/HANDICO-VIGLACERA ngày 12/01/2021 và có 01 trường hợp trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)