Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội đợt 1 tại Dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp N07-1,N07-2 khu đô thị Sài Đồng, Long Biên

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội đợt 1 tại  Dự án  Nhà ở cho người thu nhập thấp N07-1,N07-2 khu đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.           

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 404/2020/CV- CT ngày 14/12/2020 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội về báo cáo danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê đợt 1 NOXH tại dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp N07-1, N07-2 khu đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê đợt 1 NOXH tại dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp N07-1, N07-2 khu đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội tại Văn bản số 404/2020/CV- CT ngày 14/12/2020  và có 03 trường hợp trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)