[ad_1]

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt được tiếp cận, nghiên cứu đề xuất đầu tư 3 dự án khu công nghiệp trên địa bàn TP Cao Lãnh.

Công ty con Bất động sản Phát Đạt được chấp thuận nghiên cứu 3 khu công nghiệp ở Đồng Tháp

Cụ thể theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt tại Công văn số 68/2021/CV-KCN ngày 27/10/2021 và xét Công văn số 316/SKHĐT-HTĐT ngày 14/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phúc đáp đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt.

UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt được tiếp cận, nghiên cứu đề xuất đầu tư 3 dự án gồm: Khu công nghiệp Cao Lãnh, Khu công nghiệp Cao Lãnh II và Khu công nghiệp Cao Lãnh III theo đề nghị của Công ty và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư được tiếp cận, nghiên cứu dự án và thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư theo quy định của pháp luật.

Vào tháng 8/2020, HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt với vốn điều lệ 680 tỷ đồng, trong đó Bất động sản Phát Đạt sở hữu 68% vốn. Bà Trần Thị Hường, Phó Chủ tịch HĐQT Bất động sản Phát Đạt sẽ làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt được toàn quyền thay mặt HĐQT quyết định tất cả các nội dung liên quan đến việc đầu tư và phát triển Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ, bao gồm tìm kiếm địa điểm, quỹ đất, lựa chọn đối tác, quyết định giá nhận chuyển nhượng và giá thuê đất…

Sau khi được thành lập và tùy thuộc vào quy mô phát triển của công ty, ông Đạt cũng được quyền quyết định tăng hoặc giảm phần vốn góp của Bất động sản Phát Đạt tại Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt.

[ad_2]