Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng vẫn duy trì tốc độ tăng cao, đạt 599,12 tỷ USD, tăng 22,3%, đưa cán cân thương mại trở về xuất siêu 225 triệu USD, theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, tính chung 11 tháng 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 299,67 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn trong 11 tháng qua như điện thoại và linh kiện đạt 51,9 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện đạt hơn 45 tỷ USD; máy móc thiết bị dụng cụ 33,6 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ 13,2 tỷ USD; sắt thép các loại 10,8 tỷ USD,…

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng qua với kim ngạch đạt 84,8 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 50,5 tỷ USD, tăng 16,8%. Thị trường EU đạt 35,7 tỷ USD, tăng 11,9%. Thị trường ASEAN đạt 25,9 tỷ USD, tăng 23,3%, Hàn Quốc đạt 20 tỷ USD, tăng 14,6%, Nhật Bản đạt 18 tỷ USD, tăng 3%.

Cán cân thương mại 11 tháng xuất siêu 225 triệu USD

Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê

Kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đạt 299,45 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn như điện tử, máy tính và linh kiện 67.8 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ hơn 42 tỷ USD; điện thoại và linh kiện hơn 19 tỷ USD; sắt thép các loại hơn 10,4 tỷ USD,…

Trong 11 tháng qua, Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 98,5 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 50,3 tỷ USD, tăng 20,3%. Thị trường ASEAN đạt 37 tỷ USD, tăng 36,1%. Nhật Bản đạt 20,3 tỷ USD, tăng 10,1%. Thị trường EU đạt 15,5 tỷ USD, tăng 18,2%. Hoa Kỳ đạt 14,2 tỷ USD, tăng 14,6%.

Cán cân thương mại tháng 11/2021 ước tính xuất siêu 100 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 225 triệu USD giảm nhiều so con số xuất siêu 20,19 tỷ USD cùng kỳ năm trước.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: