[ad_1]

 

Tử vi thứ 7 ngày 2/7/2022 của 12 con giáp: Mùi gặp bế tắc, Tuất cần bình tĩnh

  

Con so may man hom nay 2/7/2022 theo nam sinh
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 2/7/2022 theo tuổi của bạn 

 

1. Con số may mắn hôm nay 2/7/2022 cho tuổi Tý

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

41

06 38

Nữ

8

72

25 59

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

83

34 47

Nữ

2

60

75 21

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

02
55

18
61
84
47

Nữ

8
5

90
20

38
82
75
01

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

15

59 97

Nữ

2 74 42 23

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

36

67 81
Nữ 5 50 34 49

Tử vi hôm nay 2/7/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Có thêm cơ hội gặp được quý nhân.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Hăng hái thể hiện thế mạnh của bản thân.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Khả năng ngoại giao trở nên khéo léo hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Kế hoạch hợp tác hay ký kết làm ăn suôn sẻ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Vận trình tình cảm tốt đẹp.

2. Con số vượng tài cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

77 15 64

Nữ

9

40 38 82

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

15 56 91

Nữ

3 34 72 01

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
58
81
96
12
36
25

Nữ

9
6

60
90
34
26
49
67

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

71 05 53

Nữ

3 29 86 10

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

37 64 74

Nữ

6

55 13 30
 


Tử vi hôm nay 
2/7/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Buộc phải điều chỉnh kế hoạch công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Bị tiểu nhân quấy phá, đối thủ gây khó dễ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Khó phát huy thế mạnh của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Nên dứt khoát với việc không còn phù hợp.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Chuyện tình cảm trong ngày tốt không xấu.

3. Số đẹp hút lộc cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 82 13 56
Nữ  7 71 28 93

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 35 67 44
Nữ   1 04 52 37

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 91 86 15
Nữ   4 53 38 79

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
04
18
46
97
60
24
Nữ 1
7
49
61
08
15
57
80

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 32 29 97
Nữ   4 80 54 05

Tử vi hôm nay 
2/7/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Tinh thần phấn chấn trong ngày mới.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Giải quyết công việc một cách sáng suốt.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Mạnh dạn hơn trong quyết định quan trọng.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Có động lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Chuyện tình cảm chùng xuống.

4. Con số may mắn cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 71 29 82
Nữ  8 34 90 04

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 58 16 67
Nữ 2 81 43 32

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
25
92
50
34
16
47
Nữ 8
5
65
02
77
16
59
88

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 13 27 78
Nữ  2 51 49 93

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 38 61 22
Nữ  5 79 92 41


Tử vi hôm nay 
2/7/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Mất tập trung, không chú tâm vào công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Dễ mắc sai lầm và hiệu suất cực kỳ thấp.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Cần chấn chỉnh thái độ làm việc.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Có nguy cơ đối mặt với họa tiểu nhân.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Tình cảm sa sút do tính khí thất thường.

5. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 93 04 55
Nữ  6 14 38 87

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 73 29 41
Nữ  9 36 68 91

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 25 77 03
Nữ  3 47 90 14

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
59
60
80
14
24
56
Nữ 9
6
81
94
30
55
49
02

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 17 68 83
Nữ 3 32 25 50


Tử vi hôm nay 
2/7/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Tâm trạng bất ổn, tinh thần làm việc sa sút.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Tốn nhiều thời gian giải quyết công việc.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Gặp khó khăn khi giao tiếp với đồng nghiệp.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nên đơn giản hóa vấn đề nếu có thể.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình hơn.

6. Con số trời cho hôm nay của tuổi Tị

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 01 25 66
Nữ  7 74 45 38

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 82 92 26
Nữ  1 53 67 79

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 27 88 03
Nữ 4 48 14 57

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
93
50
34
27
45
88
Nữ   1
 7
13
62
07
47
95
33

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 29 98 75
Nữ  4 48 52 13
 

Tử vi hôm nay 
2/7/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Chủ quan trong công việc dẫn tới rắc rối.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Tiến độ bị giảm sút, tốn thời gian khắc phục.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Nên tập trung vào công việc của mình hơn nữa.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Nên quản lý thời gian chặt chẽ hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Tình cảm phai nhạt do cái tôi quá lớn.

7. Số đẹp hút may hôm nay cho tuổi Ngọ


NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 63 70 02
Nữ   5 38 91 25

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 56 42 18
Nữ   8 83 60 37

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 01 24 57
Nữ  2 71 19 96

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 62 38 87
Nữ   5 11 55 46

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
82
41
08
63
35
19
Nữ 2
 8 
92
74
25
44
57
12


Tử vi hôm nay 
2/7/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Tài lộc bất ổn, tiền kiếm được nhưng không giữ được.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Phải bỏ tiền túi ra giải quyết sự cố.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Làm ăn trắc trở vì không tin vào trực giác.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tập trung vào công việc đang dở dang.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Nhân duyên lận đận, lắm mối tối nằm không.

8. Con số đổi vận cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 37 88 02
Nữ  6 93 45 26

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 61 29 75
Nữ  9 01 38 82

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 26 67 93
Nữ  3 48 70 12

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 81 05 37
Nữ  6 42 18 63

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
02
25
37
66
80
10
Nữ  3
9
39
64
91
45
26
55


Tử vi hôm nay 
2/7/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Bế tắc trong việc tìm kiếm giải pháp công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Vấp phải sự phản đối và nghi ngờ của đồng nghiệp.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nên chú ý thái độ khi trao đổi công việc.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Cần học cách kiềm chế, kiểm soát cảm xúc.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Vận trình tình cảm còn nhiều gian nan.

9. Con số hút may ngày mới cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 23 48 92
Nữ  7 87 10 53

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 06 67 72
Nữ  1 38 81 20

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 19 90 45
Nữ  4 58 23 37

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 74 46 01
Nữ  7 29 56 60

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
18
35
79
60
93
28
Nữ  4
1
67
93
22
34
15
48


Tử vi hôm nay 
2/7/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Công việc diễn ra trôi chảy nhờ được nâng đỡ.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Được tạo điều kiện hoàn thành tốt công việc.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Các hoạt động xã giao diễn ra rất suôn sẻ.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Được cấp trên đánh giá cao về biểu hiện.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Vận tình tình cảm đón nhiều tin vui.

10. Con số may mắn hôm nay 2/7/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 06 17 78
Nữ  8 53 82 24

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 47 79 90
Nữ  65 51 34

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  90 24 47
Nữ 5 73 35 58

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 60 09 84
Nữ 8 13 67 71

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
25
48
53
89
61
92
Nữ  5
2
37
88
78
12
03
21
Tử vi hôm nay 2/7/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Trở nên năng động, có nhiều sáng kiến đột phá.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Sự cố gắng khiến cấp trên rất hài lòng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Được tạo thêm không gian phát triển.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Phương diện tài lộc tươi sáng thấy rõ.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Mối quan hệ tình cảm vẫn hài hòa.

11. Số đẹp hút lộc cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 37 92 01
Nữ  6 15 54 47

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 75 60 28
Nữ  9 89 10 59

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 91 05 67
Nữ  3 40 26 13

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 50 38 88
Nữ 6 25 47 78

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
02
35
64
50
43
12
Nữ 6
3
49
61
97
25
65
37
Tử vi hôm nay 2/7/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nên bình tĩnh hơn để giải quyết sự cố phát sinh.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Chớ để sự nóng giận che mờ lý trí.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Nên thận trọng trong làm ăn, kinh doanh.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Đề phòng bị đối thủ chơi xấu.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Tình duyên tồn tại nhiều khúc mắc.

12. Con số đẹp ngày mới cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 33 17 62
Nữ  1 28 97 41

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 60 38 82
Nữ  1 10 04 59

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 93 47 72
Nữ 4 52 28 05

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 71 68 34
Nữ 7 08 81 22

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
43
38
17
55
92
61
Nữ  7
4
16
58
77
92
46
13


Tử vi hôm nay 
2/7/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Có điềm báo bị tiểu nhân ngáng trở.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Kế hoạch đang tiến hành gặp trục trặc.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nên hoạt động theo nhóm để đạt kết quả tốt.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Tình cảm bình ổn, chưa có đột phá.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 2/7/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 3/7/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

facebook twitter Con số may mắn hôm nay 2/7/2022 cho 12 con giáp: Chọn số MAY trúng ngay ĐỘC ĐẮC! Con số may mắn hôm nay 2/7/2022 cho 12 con giáp: Chọn số MAY trúng ngay ĐỘC ĐẮC! Con số may mắn hôm nay 2/7/2022 cho 12 con giáp: Chọn số MAY trúng ngay ĐỘC ĐẮC!

[ad_2]