Tử vi thứ 2 ngày 19/9/2022 của 12 con giáp: Tý nhiệt tình, Dần kích động

  

Con số may mắn hôm nay 19/9/2022 theo năm sinh

1. Con số may mắn hôm nay 19/9/2022 cho tuổi Tý

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

03

38 94

Nữ

8

45

51 60

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

28

76 31

Nữ

2

83

12 48

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

71
57

84
90
15
02

Nữ

8
5

14
39

26
46
74
65

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

96

01 23

Nữ

2 64 57 42

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

21

19 95
Nữ 5 53 32 67

Tử vi hôm nay 19/9/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Có mục tiêu rõ ràng cho mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hãy tiếp tục tích lũy kiến thức.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Luôn sẵn sàng nắm bắt các cơ hội.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình.

2. Con số tốt lành ngày mới cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

63 31 79

Nữ

9

90 24 52

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

14 83 06

Nữ

3 27 91 45

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
58
37
76
05
60
27

Nữ

9
6

04
72
16
43
91
10

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

81 56 34

Nữ

3 59 77 49

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

41 28 60

Nữ

6

37 91 25


Tử vi hôm nay 
19/9/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Hãy chia sẻ với nửa kia nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Không nên dễ dàng tin theo lời ngon tiếng ngọt.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Hãy nhìn nhận mọi người chính xác.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Tài chính có dấu hiệu phát triển đáng mừng.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Nhận được sự tin tưởng của đối tác.

3. Số đẹp đón tài cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 41 16 95
Nữ  7 08 23 57

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 83 67 11
Nữ   1 26 93 45

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 57 71 35
Nữ   4 19 46 07

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
79
63
82
01
24
15
Nữ 1
7
43
27
38
62
84
79

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 84 11 36
Nữ   4 39 57 42

Tử vi hôm nay 
19/9/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không nên quá kiêu ngạo và cực đoan.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Chớ gây hấn với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy chú ý chi tiêu tiết kiệm hơn.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Mối quan hệ thân mật với nửa kia.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Thường xuyên chia sẻ mọi chuyện với nửa kia.

4. Con số phát lộc cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 28 79 91
Nữ  8 15 52 46

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 77 31 20
Nữ 2 86 62 18

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
51
49
13
95
34
67
Nữ 8
5
90
30
21
49
45
88

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 52 81 76
Nữ  2 63 35 07

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 12 44 59
Nữ  5 87 71 28


Tử vi hôm nay 
19/9/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Đưa ra những ý tưởng kinh doanh sáng tạo.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Nhận được khoản lãi lời đáng mừng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Quý nhân giới thiệu cho cơ hội.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Hãy nhanh chóng nắm bắt các thời cơ.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Không sợ hãi khi đối diện với khó khăn.

5. Số vượng lộc ngày mới cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 27 88 43
Nữ  6 18 91 50

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 58 23 79
Nữ  9 96 64 10

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 37 71 04
Nữ  3 40 59 82

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
61
74
37
11
94
28
Nữ 9
6
81
02
25
53
62
18

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 24 69 83
Nữ 3 95 40 34
 


Tử vi hôm nay 
19/9/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Thể hiện được điểm mạnh của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nhận được các khoản tiền thưởng nóng.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Nên hạ cái tôi cá nhân xuống.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nên lắng nghe nửa kia nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Không quan tâm đến chuyện tình cảm.

6. Con số trời cho hôm nay của tuổi Tị

 
 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 81 15 62
Nữ  7 24 47 73

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 56 02 14
Nữ  1 39 84 42

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 64 51 20
Nữ 4 73 92 54

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
40
04
21
73
81
50
Nữ   1
 7
29
52
81
49
33
91

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 61 54 40
Nữ  4 39 92 77


Tử vi hôm nay 
19/9/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Không nên có những suy nghĩ bảo thủ.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy lắng nghe lời khuyên của người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Dễ mắc phải lỗi sai không đáng có.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Quan hệ vợ chồng thiếu hòa hợp.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Hãy trân trọng những gì mình đang có.

7. Con số phát lộc cho tuổi Ngọ


 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 49 97 30
Nữ   5 28 71 53

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 51 30 18
Nữ   8 67 41 29

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 84 55 02
Nữ  2 18 67 79

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 92 24 48
Nữ   5 71 80 56

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
19
39
67
98
20
46
Nữ 2
 8 
81
44
53
39
17
98


Tử vi hôm nay 
19/9/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nhận được khoản tiền khả quan.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy đi theo định hướng của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Thích hợp với các hoạt động cầu tài, cầu phúc.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Khẳng định được vị thế của mình.

8. Con số may mắn ngày hôm nay 19/9/2022 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 05 28 97
Nữ  6 74 61 12

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 35 58 43
Nữ  9 91 70 25

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 56 12 64
Nữ  3 42 89 05

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 27 91 76
Nữ  6 65 32 59

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
87
36
41
69
10
92
Nữ  3
9
18
44
75
27
61
37


Tử vi hôm nay 
19/9/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Sẵn sàng thử nghiệm điều mới mẻ.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Không nên nóng nảy, gây tổn thương cho nửa kia.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Hãy chủ động làm lành với nửa kia của mình.

9. Con số tốt lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 42 21 61
Nữ  7 05 58 86

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 73 34 11
Nữ  1 29 95 56

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 67 84 42
Nữ  4 19 03 28

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 89 71 33
Nữ  7 30 43 95

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
91
45
25
52
73
81
Nữ  4
1
23
54
47
38
15
04


Tử vi hôm nay 
19/9/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không nên nổi nóng với người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy để ý hơn đến hoàn cảnh xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Cẩn trọng trong cách hành xử, chớ gây ấn tượng xấu.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Chớ nên gây thù chuốc oán với người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Chú ý giữ gin sức khỏe, hạn chế các tổn thương.

10. Con số thịnh vượng cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 55 16 67
Nữ  8 82 49 93

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 70 23 51
Nữ  14 84 48

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  39 51 75
Nữ 5 29 93 10

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 04 37 64
Nữ 8 61 78 22

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
49
89
50
14
07
38
Nữ  5
2
52
12
69
26
97
82

Tử vi hôm nay 
19/9/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Tính tình nóng nảy, nói không suy nghĩ.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Chớ nên gây tổn thương cho người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Cần có cách ứng xử phù hợp hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của nửa kia.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Gia đình là động lực cố gắng của bạn.

11. Số đẹp phú quý cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 39 77 46
Nữ  6 52 18 93

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 28 41 62
Nữ  9 84 30 12

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 95 51 60
Nữ  3 12 82 34

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 59 92 78
Nữ 6 24 13 65

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
61
33
20
78
49
54
Nữ 6
3
41
19
03
55
81
27
 
Tử vi hôm nay 19/9/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Quan hệ vợ chồng xảy ra khúc mắc.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Hãy mau chóng làm lành với nửa kia của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Đừng suy nghĩ tiêu cực về tình cảm.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Chi tiêu có kế hoạch, túi tiền dư dả.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Không phải lo chuyện thiếu tiền tiêu.

12. Con số đổi vận cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 96 22 48
Nữ  1 54 81 30

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 07 73 19
Nữ  1 63 24 58

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 16 91 73
Nữ 4 27 43 81

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 39 54 67
Nữ 7 81 08 27

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
65
50
84
23
13
41
Nữ  7
4
19
48
95
79
33
52


Tử vi hôm nay 
19/9/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Không nên ép người khác nghe theo mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Hãy giải thích rõ ràng quan điểm của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Hãy xem lại cách ứng xử của bản thân.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Tìm cách khẳng định vị thế của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Nên xuất hành theo hướng hoàng đạo.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 19/9/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 20/9/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

twitter Con số may mắn hôm nay 19/9/2022 theo năm sinh: Con số đón LỘC LÁ của bạn là bao nhiêu? Con số may mắn hôm nay 19/9/2022 theo năm sinh: Con số đón LỘC LÁ của bạn là bao nhiêu? Con số may mắn hôm nay 19/9/2022 theo năm sinh: Con số đón LỘC LÁ của bạn là bao nhiêu?


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: