[ad_1]

Chứng khoán phái sinh Ngày 04/03/2022: Đà tăng sẽ được duy trì?

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 03/03/2022. Basis hợp đồng VN30F2203 đảo chiều và đạt giá trị -4.99 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 03/03/2022. VN30F2203 (F2203) tăng 1.03%, đạt 1,517.5 điểm; VN30F2204 (F2204) tăng 0.87%, đạt 1,514.7 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 0.83%, đạt 1,508 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 0.9%, đạt 1,510 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,522.49 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 19.97% và 19.58% so với phiên ngày 02/03/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2203 giảm 19.86% với 135,199 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2204 đạt 258 hợp đồng, giảm 42.28%.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 03/03/2022 đạt 1,547 hợp đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 03/03/2022, hợp đồng F2203 hiện diện sắc xanh ngay từ những phút đầu tiên mở cửa song đà tăng bị thu hẹp dần trong suốt phiên sáng do lực bán tăng mạnh. Tuy nhiên sang phiên chiều, lực mua quay trở lại giúp hợp đồng leo dốc và duy trì cho đến cuối phiên. Kết phiên, hợp đồng F2203 đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.

Đồ thị trong phiên của VN30F2203

Chứng khoán phái sinh Ngày 04/03/2022: Đà tăng sẽ được duy trì?

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, hợp đồng VN30F2203 đảo chiều và đạt giá trị -4.99 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2203 và VN30-Index

Chứng khoán phái sinh Ngày 04/03/2022: Đà tăng sẽ được duy trì?

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 04/03/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Chứng khoán phái sinh Ngày 04/03/2022: Đà tăng sẽ được duy trì?

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 03/03/2022, VN30-Index có phiên phục hồi tích cực sau phiên điều chỉnh trước đó. Mẫu hình nến thân lớn xuất hiện cho thấy bên mua đang tạm thời áp đảo.

Khối lượng giao dịch thị trường tiếp tục duy trì trên trung bình 20 phiên chứng tỏ dòng tiền vẫn còn khá sôi động.

Tuy nhiên, chỉ báo MACD và chỉ báo Stochastic Oscillator chưa cho tín hiệu đảo chiều. Điều này thể hiện rủi ro điều chỉnh của thị trường là vẫn còn.

Chứng khoán phái sinh Ngày 04/03/2022: Đà tăng sẽ được duy trì?

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 04/03/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Chứng khoán phái sinh Ngày 04/03/2022: Đà tăng sẽ được duy trì?

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2203, GB05F2206 và GB05F2209 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

[ad_2]