Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng có nhu cầu sử dụng đất ở tại khu dân cư Đông Bắc TP. Hội An theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Thiên Vương Hội An chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết (1/500) và được Sở Xây dựng tỉnh có ý kiến chấp thuận bằng văn bản…

Đường làng An Mỹ, phường Cẩm Châu, TP.Hội An Đường làng An Mỹ, phường Cẩm Châu, TP.Hội An

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân vừa ký quyết định về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu, TP. Hội An.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam giao 34.222 m2 đất, bao gồm toàn bộ diện tích thu hồi 23.276 m2 đất do UBND phường Sơn Phong và UBND phường Cẩm Châu quản lý (trong đó, đất do UBND phường Sơn Phong quản lý là 10.953 m2; đất do UBND phường Cẩm Châu quản lý là 12.323 m2) và 10.945 m2 đất được UBND TP. Hội An thu hồi theo thẩm quyền cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu, TP. Hội An.

Quyết định cũng ghi rõ diện tích đất sau khi thu hồi giao cho doanh nghiệp có thu tiền sử dụng đất để khai thác làm đất ở là 11.568 m2; diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất là 22.653 m2, trong đó: Đất công cộng 306 m2, đất tái định cư 7.531 m2, đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông là 14.815 m2.

Đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất, thời hạn là 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất; người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng đất ở phân lô được sử dụng ổn định lâu dài. Diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất, khi kết thúc dự án, chủ đầu tư phải bàn giao cho địa phương quản lý.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng có nhu cầu sử dụng đất ở tại Khu dân cư theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Thiên Vương Hội An chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết (1/500) và được Sở Xây dựng tỉnh có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

Đồng thời, Công ty TNHH Thiên Vương Hội An có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; sử dụng đất đúng vị trí, diện tích và mục đích sử dụng được Nhà nước giao. Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) theo đúng hồ sơ thiết kế và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Hội An, UBND các phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu thực hiện việc bàn giao khu đất ngoài thực địa cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An; tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; giao Sở Xây dựng theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Đông Bắc TP. Hội An (giai đoạn 2) theo quy hoạch chi tiết và quản lý xây dựng được phê duyệt.

Nguồn: https://vneconomy.vn/quang-nam-giao-34-222-m2-dat-xay-dung-khu-dan-cu-dong-bac-tp-hoi-an-giai-doan-2.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: