Câu 11: Theo tôi được biết hành vi rửa tiền qua bất động sản rất tinh vi, nhiều cá nhân, tổ chức tội phạm lợi dụng việc đầu tư vào bất động sản để thực hiện hành vi rửa tiền của mình. Anh/chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo để phòng chống hành vi rửa tiền được quy định như thế nào?

Tại Khoản 7 Điều 22 Luật phòng chống rửa tiền 2012 quy định Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo để phòng chống hành vi rửa tiền như sau:

  • Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý;
  • Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải trả;
  • Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan tới bất động sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân;
  • Giá thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá thị trường.

Trong thực tế hoạt động, nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các dấu hiệu cơ bản nêu trên, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ yêu cầu của công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ.