[ad_1]

Bộ Tài chính đã có Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng

Ông Trần Văn Dũng

Ông Dũng (57 tuổi), giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào năm 2017 sau khi rời ghế Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Bộ Tài chính cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Các cá nhân trên đều được xác định đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Bộ Tài chính cũng giao ông Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5/2022.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM Lê Hải Trà bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/cach-chuc-chu-tich-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-tran-van-dung-109924.html

[ad_2]