Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City
[ad_1]

Bộ Xây dựng yêu cầu không để trục lợi, lợi ích nhóm từ tài trợ lập quy hoạch

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới tính minh bạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời, không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm… trong lựa lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, hiện các địa phương đang đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, trong đó có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Trong đó, nhiều địa phương đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc nhận tài trợ kinh phí, tài trợ sản phẩm quy hoạch và các vấn đề liên quan.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định pháp luật, Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng; Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới tính minh bạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời, không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm… trong lựa lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện đồng bộ, đúng quy định pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng; pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

Việc triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước làm cơ sở để chủ động bố trí kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn theo quy định.

Ninh Phan

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/04/bo-xay-dung-yeu-cau-khong-de-truc-loi-loi-ich-nhom-tu-tai-tro-lap-quy-hoach-4221-952933.htm

[ad_2]