[ad_1]

Các hãng bay vừa kiến nghị giảm 100% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay dù đã được giảm 50%. Bộ Tài chính cho rằng, ngân sách đã hụt thu 1.440 tỷ đồng vì giảm các nghĩa vụ ngân sách đối với hàng không nên rất cần các hãng phải chia sẻ khó khăn với Nhà nước….

Nhiều hãng hàng không kiến nghị miễn thuế bảo vệ môi trường với nhiên liêu bay về mức 1.000 đồng/lít hoặc miễn 100% do lo ngại giá dầu tăng sẽ làm doanh nghiệp lỗ sâu hơn trong năm 2022. Nhiều hãng hàng không kiến nghị miễn thuế bảo vệ môi trường với nhiên liêu bay về mức 1.000 đồng/lít hoặc miễn 100% do lo ngại giá dầu tăng sẽ làm doanh nghiệp lỗ sâu hơn trong năm 2022.

Thời gian vừa qua, một số hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietravel Airlines kiến nghị miễn thuế bảo vệ môi trường với nhiên liêu bay về mức 1.000 đồng/lít hoặc miễn 100%, áp dụng đến hết năm 2022 là cần thiết.

Các hãng bay cho rằng, việc chi phí khai thác không ngừng tăng cao do yếu tố khách quan không kiểm soát nhưng lại chiếm tỷ trọng lớn là giá dầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh, làm trầm trọng hơn mức lỗ dự kiến trong năm 2022.

Trước đề xuất của các hãng hàng không, Bộ Tài chính cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, năm 2020, Bộ Tài chính trình Chính phủ, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết, gồm Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 và Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020, theo đó, quy định giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, từ 3.000 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít.

Tổng thời gian giảm thuế bảo vệ môi trường theo 2 Nghị quyết là 17 tháng, từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021. 

Gần đây, để tiếp tục hỗ trợ cho ngành hàng không phục hồi và phát triển, trên cơ sở đánh giá hiệu quả, tác động của 2 Nghị quyết nêu trên, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021, kéo dài chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu liệu bay thêm một thời gian và mức giảm cũng cao hơn nhằm góp phần hỗ trợ hơn nữa đối với ngành hàng không.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50% và thời gian giảm được thực hiện cho đến hết năm 2022.

 Trong năm 2022, mức thuế bảo vệ môi trường hiện đang được giảm 50%, từ 3.000 đồng/lít xuống còn 1.500 đồng/lít. Trong năm 2022, mức thuế bảo vệ môi trường hiện đang được giảm 50%, từ 3.000 đồng/lít xuống còn 1.500 đồng/lít.

 

Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến số thu thuế thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay giảm khoảng 1.440 tỷ đồng khi thực hiện Nghị quyết số 13. Từ đó, làm giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 1.585 tỷ đồng, gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Tính toán này dựa trên cơ sở sản lượng nhiên liệu bay  khoảng 80 triệu lít/tháng.

“Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đem lại hiệu ứng tích cực nhất định cho ngành hàng không nói chung và doanh nghiệp vận tải hàng không nói riêng, góp phần giúp các doanh nghiệp vận tải hàng không giảm chi phí nhiên liệu đầu vào, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh”, Bộ Tài chính đánh giá.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, so với nhiều ngành sản xuất khác thì đối với ngành hàng không bên cạnh được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung, ví dụ, như chính sách giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng, từ 10% xuống 8% trong năm 2022 quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…, gia hạn tiền thuê đất hay chính sách miễn giảm một số khoản phí, lệ phí thì ngành hàng không còn được hưởng thêm một số chính sách hỗ trợ khác như việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay nêu trên.

Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn nhưng vẫn phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi quan trọng, chiến lược như chi cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác phòng, chống dịch Bộ Tài chính cho rằng, các doanh nghiệp cũng cần có sự chia sẻ nhất định với nhà nước.

Nguồn: https://vneconomy.vn/bo-tai-chinh-noi-gi-ve-de-xuat-mien-100-thue-bao-ve-moi-truong-voi-nhien-lieu-bay.htm

[ad_2]