[ad_1]

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến của BIDV đạt khoảng 50.585 tỷ đồng…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã chứng khoán: BID) vừa công bố tờ trình đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, BIDV sẽ chia cổ tức theo tỷ lệ 25,77%. Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ huỷ bỏ. Tức, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ phiếu để trả cổ tức là 25 cổ phần.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa khoảng hơn 1,03 tỷ cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận còn lại luỹ kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức tiền mặt năm 2020.

Thời điểm chốt danh sách sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phát hành.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được BIDV dùng để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động với cơ cấu hợp lý.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cổ đông BIDV đã thông qua phương án tăng vốn tham vọng. Cụ thể,  BIDV muốn tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ đồng, tương đương tăng 20,6%. Phương án tăng vốn gồm phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%).  Ngân hàng cũng dự kiến chào bán thêm 8,5% vốn phát hành thêm 341,5 triệu cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ, tương đương 8,5% vốn điều lệ.

Như vậy, tại tờ trình mới, tỷ lệ chia cổ tức (năm 2019 và 2020) đã được tăng lên từ mức 12,2% lên 25,7%. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành của BIDV đạt khoảng 50.585 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 của BIDV chỉ đạt 2.673 tỷ đồng, giảm 1,1% soi với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.733 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.733 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 11,2%, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,4%; huy động vốn của ngân hàng 9 tháng tăng 6,8%. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối tháng 9/2021 là 2,36%, tăng mạnh so với tỷ lệ 1,63% cuối quý 2/2021.

Diễn biến giá cổ phiếu BID thời gian vừa qua
Diễn biến giá cổ phiếu BID thời gian vừa qua

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BID tăng khá tốt từ đầu tháng 11 đến nay. Chốt phiên ngày 25/11, thị giá dừng ở mức 45.350 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 182.400 tỷ đồng.

[ad_2]