[ad_1]

Dự án thủy điện Long Sơn, Sơn Linh và Sơn Nham trên địa bàn huyện Minh Long và Sơn Hà, Quảng Ngãi đang chậm tiến độ.

Ngày 30/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì họp cho ý kiến đối với ba dự án thủy điện gồm: thủy điện Long Sơn (huyện Minh Long), thủy điện Sơn Linh (huyện Minh Long và Sơn Hà) và thủy điện Sơn Nham (huyện Sơn Hà), Cổng thông tin tỉnh Quảng Ngãi đưa tin.

Theo báo cáo tại cuộc họp, ba dự án thủy điện trên được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2019.

Cụ thể, dự án thủy điện Sơn Linh theo kế hoạch hoàn thành, phát điện vào quý III/2021; thủy điện Sơn Nham hoàn thành, phát điện vào quý II/2021 và thủy điện Long Sơn hoàn thành, phát điện vào tháng 8/2022.

Tuy nhiên, đến nay các chủ đầu tư đã và đang triển khai một số bước thủ tục pháp lý, chưa triển khai dự án trên thực địa.

Các chủ đầu tư kiến nghị cho điều chỉnh chủ trương đầu tư và xin gia hạn thời gian thực hiện các dự án vào cuối năm 2024, hoàn thành công trình, phát điện thương mại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trong thời gian qua, các chủ đầu tư ba dự án thủy điện trên chưa tích cực trong việc triển khai, dẫn đến chậm tiến độ các dự án.

Ông Hiền giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc cụ thể với nhà đầu tư, rà soát tất cả các quy định, nguyên tắc điều chỉnh, gia hạn dự án, trong đó cần làm rõ tính khả thi, năng lực tài chính để khi gia hạn đảm bảo nhà đầu tư hoàn thành dự án trên tinh thần kiểm soát của tỉnh theo các phần việc, tiến độ nhà đầu tư cam kết với tỉnh.

Thời gian rà soát, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định đối với ba dự án thủy điện này trước ngày 1/8.

Theo tìm hiểu của người viết, dự án thủy điện Long Sơn ban đầu do Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp 504 làm chủ đầu tư. Hồi tháng 3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất giao lại nhiệm vụ chủ đầu tư dự án lại cho CTCP Thủy điện Long Sơn (do Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp 504 thành lập ở Quảng Ngãi).

Còn thủy điện Sơn Linh do CTCP Đầu tư xây dựng thủy điện Sơn Linh làm chủ đầu tư. 

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/ba-du-an-thuy-dien-o-quang-ngai-cham-tien-do-20227114358461.htm