[ad_1]

Năm 249, “bậc thầy ẩn nhẫn” Tư Mã Ý  đã tạo nên một cuộc binh biến chấn động, “xóa sổ” hoàng đế Ngụy sau nhiều năm ẩn thân chờ thời cơ.

Ở thời Tam Quốc, ba nhà Ngụy, Ngô, Thục đều không ai chiếm được thiên hạ cho mình. Mà sau cùng, người ung dung lấy nhẫn chờ thời lại được giang sơn đại nghiệp. Kẻ đó không ai khác chính là Tư Mã Ý.

Có câu nói: “Lập nghiệp học Lưu Bị, quản nghiệp học Tào Tháo, giữ nghiệp học Tôn Quyền”. Tuy nhiên, trên vũ đài lịch sử lại có một người hội đủ cả ba yếu tố trên, đó chính là Tư Mã Ý. Sau mấy chục năm sóng gió tranh giành, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều không thể thống nhất được thiên hạ, để cuối cùng, cả giang sơn rơi vào tay gia tộc Tư Mã.

Sau này, Tư Mã Viêm lập nên nhà Tấn, thống nhất Trung Quốc, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc. Đương nhiên, việc Tư Mã Viêm có thể lập nên nhà Tấn tất cả phải nhờ vào công lao của Tư Mã Ý. Cũng có thể nói, Tư Mã Ý chính là người lập nên nền tảng của nhà Tấn.

Trong Tam Quốc, Tư Mã Ý là nhân vật mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Một nhân vật thể hiện đầy đủ bản chất của một bậc kỳ tài, chí tại thiên hạ. Mới đầu, Tư Mã Ý được miêu tả như một kẻ không thích chốn quan trường, mê đời sống bình dị. 

3-dieu-giup-Tu-Ma-Y-xoa-so-hoang-de-Nguy-trong-vong-1-not-nhac-0

Sau nhiều lần tìm cớ từ chối, mãi đến năm 31 tuổi (năm 209), khi Tào Tháo trở thành Thừa tướng, Tư Mã Ý mới chính thức bước vào quan trường. Thế nhưng, khi đã bước chân vào vũ đài chính trị, Tư Mã Ý lại thể hiện rõ là người có đức nhẫn nại hơn người, một tư duy chính trị sắc bén hơn hầu hết các đối thủ cùng thời.

Và để rồi, từ một  “Văn Học Duyện” nhỏ bé dưới trướng của Tào Tháo, từ một quan Chủ Bộ vốn bị Tào Tháo nghi ngờ, Tư Mã Ý trở thành “Lục Thượng Thư Sự” dưới trướng Tào Phi, được Phi ví như “Tiêu Hà” của mình, trở thành Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân nắm Dự Châu và Kinh Châu dưới thời Tào Duệ.

Và từ một kẻ bị tước bỏ quyền lực thời Tào Phương, Tư Mã Ý một lần nữa giành lại thực quyền, giết chết Tào Sảng, Vương Lăng, trở thành kẻ còn lại sau cùng, đặt nền tảng cho sự thống nhất của Trung Hoa cuối thời Đông Hán.

Vậy điều gì đã giúp “bậc thầy ẩn nhẫn” làm nên điều đó?

Thứ nhất, Tư Mã Ý biến chọn đúng người hợp tác

Tư Mã Ý biết chọn đúng người khi nhìn ra trong số con của Tào Tháo thì Tào Phi là người có khả năng kế thừa sự nghiệp lớn nhất. Ông đã tạo mối quan hệ tốt với Tào Phi.

Sau khi Tào Phi trở thành Thái tử, Tư Mã Ý nghiễm nhiên trở thành thầy của Tào Phi. Và người này cũng hết mực tin dùng Tư Mã Ý.

Quảng cáo

Thứ hai, Tư Mã Ý là bậc thầy ẩn thân

Tào Tháo đã sớm phát hiện Tư Mã Ý là người có tướng “Lang cố, chí tại thiên ạ”, nhất quyết không phải người an phận thủ thường chịu cảnh tôi tớ. Trong thời gian còn tại vị, Tào Tháo đã nhiều lần có ý muốn giết Tư Mã Ý để trừ hậu họa về sau.

3-dieu-giup-Tu-Ma-Y-xoa-so-hoang-de-Nguy-trong-vong-1-not-nhac-9

Tuy nhiên, Tư Mã Ý là bậc kỳ tài với chiến thuật ẩn thân siêu đẳng. Ông biết địch biết ta, đoán được dụng ý của Tào Tháo nên đã xin rút về phía sau chuyên tâm nghiên cứu học vấn, trông coi mộ phần Tào Xung.

Khi ở bên cạnh Tào Tháo, ông luôn tỏ ra là người bình thường. Mãi đến năm 209, sau khi Tào Tháo bại trận Bích Xích trở về, Tư Mã Ý mới bắt đầu dần xuất đầu lộ diện, ra tay tương trợ Tào Tháo.

Thứ ba, lấy nhẫn chờ thời

Tào Tháo sớm nhận ra Tư Mã Ý không phải người đơn giản nên luôn đề phòng. Còn Tư Mã Ý thì luôn luôn nhẫn nhịn sắm vai “trung thần”. Ông phục vụ qua 4 đời quân vương nhà Ngụy. Khi về già, ông được Ngụy đế Tào Duệ trước lúc lâm chung ủy thác, gửi gắm trách nhiệm, làm Phụ chính đại thần cho vua mới.

3-dieu-giup-Tu-Ma-Y-xoa-so-hoang-de-Nguy-trong-vong-1-not-nhac-9

Tư Mã Ý âm thầm nhẫn nhịn chờ thời trong suốt 50 năm chỉ để chứng minh mình là 1 “trung thần” trong mắt các vua Ngụy. Để cuối cùng khi hơn 70 tuổi, Tư Mã Ý mớiới đột ngột tạo ra cuộc binh biến, nắm toàn bộ đế nghiệp nhà Ngụy. Đây gọi là “nhất kiếm định giang sơn” mà không phải ai cũng thi triển được.

Tư Mã Ý thực là “bậc thầy ẩn nhẫn”. Ông giấu tài, ẩn mình chờ khi đối thủ bộc lộ điểm yếu để ra đòn quyết định. Và nhờ đó, ông trở thành nhân vật thành công nhất thời Tam Quốc.

Quả đúng là: ‘Tam Anh’ tranh hùng đành bỏ ngỏ; Một mình tự tại định giang sơn; Ấy bởi tài kia cao bắc đẩu hay là chữ Nhẫn định càn khôn?

Xem thêm: Tư Mã Ý đã vận dụng “định luật ve sầu” tài tình thế nào mà chỉ vung 1 kiếm đã thắng Tào Sảng?

[ad_2]