[ad_1]

Ý nghĩa sao Phục Binh – Gian xảo và thủ đoạn 

Hành: Hỏa 

Loại: Ác Tinh 

Đặc Tính: Cơ mưu, quyền biến, gian xảo, thủ đoạn, dối trá, đa nghi, ám hại 

Tên gọi tắt thường gặp: Binh

Phụ tinh. Sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. 

Cũng là một trong 4 sao của cách Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn).

Ý Nghĩa sao Phục Binh Ở Cung Mệnh: 

Tính Tình: Phục Binh ở Mệnh thì có tính đố kỵ, cạnh tranh, hay nói xấu, dèm pha người khác, hoặc mình cũng hay bị nói xấu, đố kỵ, bị người mưu hại. 

Ý Nghĩa sao Phục Binh Với Các Sao Khác: 

Phục Binh, Kỵ, Tuế: Đau buồn lo lắng vì hiềm thù, cạnh tranh, kiện tụng. 

Phục Binh, Hình Tướng Ấn: Hiển đạt về võ nghiệp, có thể bị tai họa bất ngờ về súng đạn nếu Hạn xấu. 

Ý Nghĩa sao Phục Binh Ở Cung Quan Lộc: 

Cầu công danh hay bị tiểu nhân rình rập, dèm pha, công danh trắc trở. 

Ý Nghĩa sao Phục Binh Ở Cung Nô Bộc: 

Bè bạn, người giúp việc không tốt, phản trắc. 

Ý Nghĩa sao Phục Binh Ở Cung Thiên Di: 

Ra ngoài thường bị đố kỵ, cạnh tranh, bị ám hại nếu đi với sao xấu. 

Ý Nghĩa sao Phục Binh Ở Cung Tài Bạch: 

Hay bị mất trộm, mất của, tiền bạc dễ bị người sang đoạt, giựt hụi, ăn chận, hoặc hay bị hao tán tài sản, tiền bạc. Thường Phục Binh đều có nghĩa xấu ở các cung, trừ phi đối với bộ sao Binh Hình Tướng Ấn. 

Ý Nghĩa sao Phục Binh Ở Cung Phu Thê: 

Hôn nhân hay bị ngăn trở, hoặc vợ chồng bất hòa, khắc khẩu. 

Ý Nghĩa sao Phục Binh Ở Cung Huynh Đệ: 

Anh chị em có người phong lưu hoặc có anh chị em dị bào. 

Phục Binh Khi Vào Các Hạn: 

Hạn có sao Phục Binh, Tang Môn, là hạn có tang. 

Gặp sao Bạch Hổ là hạn bị khẩu thiệt. 

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet

[ad_2]