Tử vi thứ 6 ngày 24/6/2022 của 12 con giáp: Thìn gặp quý nhân, Mão được nâng đỡ

 

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 24/6/2022 theo tuổi của bạn 
 
 

1. Con số vượng phát cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

77

04 24

Nữ

8

61

17 86

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

25

78 93

Nữ

2

14

40 35

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

79
39

92
84
82
51

Nữ

8
5

02
81

37
20
40
13

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

94

52 37

Nữ

2 65 50 94

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

26

67 88
Nữ 5 10 75 05

Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Tìm ra hướng đi mới cho công việc.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hãy phát huy tinh thần đoàn kết.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nhận được sự tin tưởng của mọi người.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Chú ý giữ gìn sức khỏe.

2. Số phát tài hôm nay ho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

04 38 15

Nữ

9

72 41 25

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

37 25 12

Nữ

3 75 01 59

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
81
60
22
67
38
84

Nữ

9
6

21
80
79
15
85
67

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

61 07 34

Nữ

3 94 86 24

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

49 67 07

Nữ

6

43 20 38
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Dễ vướng phải tranh cãi với người khác.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Không nhận được sự ủng hộ của người khác.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Được nửa kia yêu thương, trân trọng.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Mối quan hệ lứa đôi ấm lên nhanh chóng.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy tâm sự với các thành viên gia đình mình.

3. Con số cát lành thứ 6 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 10 28 56
Nữ  7 81 45 73

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 34 96 15
Nữ   1 76 51 23

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 98 02 84
Nữ   4 43 18 65

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
24
53
75
80
02
38
Nữ 1
7
15
90
64
26
42
57

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 63 31 98
Nữ   4 44 59 74
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không nên gây chuyện với người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Đừng nghe theo lời bàn ra tán vào.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Nên tự tin hơn vào bản thân.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Quan hệ vợ chồng lạnh nhạt, dửng dưng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Chủ động quan tâm đến người thân.

4. Số đẹp đại phát ngày 24/6/2022 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 84 36 07
Nữ  8 18 45 65

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 44 21 79
Nữ 2 92 64 31

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
02
29
78
96
53
81
Nữ 8
5
15
60
57
06
93
42

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 38 85 20
Nữ  2 73 96 12

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 47 62 08
Nữ  5 25 31 76
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Nhận được sự nâng đỡ của cấp trên.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Không nên giữ mọi việc trong lòng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Đưa ra những ý kiến đúng đắn.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Tin tưởng hơn vào bản thân mình.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Có cách giải quyết các vấn đề hợp lý.

5. Con số may mắn hôm nay 24/6/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 43 81 26
Nữ  6 61 03 17

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 75 56 94
Nữ  9 30 27 82

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 17 44 51
Nữ  3 80 37 74

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
91
50
72
12
03
89
Nữ 9
6
04
18
67
97
32
40

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 28 83 63
Nữ 3 60 35 19
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Được giới thiệu cho khách hàng triển vọng.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Dũng cảm đối diện với tình cảm của mình.

6. Số đẹp ngày mới cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 19 75 53
Nữ  7 28 41 87

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 73 31 06
Nữ  1 81 50 49

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 91 25 64
Nữ 4 41 09 70

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
01
36
65
18
57
94
Nữ   1
 7
58
69
82
97
21
42

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 71 20 38
Nữ  4 13 48 60
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Tin tưởng vào ý kiến của bản thân.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Tìm được đối tác triển vọng trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Nhận được sự ủng hộ của mọi người.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Vợ chồng không nên tiếp tục cãi cọ nhau.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Quan hệ gia đình xa cách.

7. Con số may mắn hôm nay của tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 81 26 93
Nữ   5 04 63 72

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 17 40 37
Nữ   8 50 91 68

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 73 02 24
Nữ  2 45 59 83

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 28 77 12
Nữ   5 96 34 49

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
61
38
45
86
03
55
Nữ 2
 8 
12
70
59
25
63
82
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Quan hệ lứa đôi đang dần lạnh nhạt.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Bình tĩnh tìm ra cách giải quyết vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Xác định được mục tiêu của mình.

8. Số vượng lộc đổi vận cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 23 81 46
Nữ  6 37 70 15

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 68 04 53
Nữ  9 17 95 76

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 82 21 03
Nữ  3 47 65 94

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 52 37 81
Nữ  6 98 13 32

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
05
62
41
58
27
74
Nữ  3
9
90
17
28
82
63
49
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Mối quan hệ tiến triển tốt đẹp.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Không nên che giấu cảm xúc của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nhận được sự thấu hiểu của nửa kia.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Gia đình hài hòa, các thành viên yêu thương nhau.

9. Con số phát tài cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 62 81 23
Nữ  7 17 56 95

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 43 27 70
Nữ  1 38 61 03

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 92 48 14
Nữ  4 72 05 56

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 21 93 81
Nữ  7 51 38 40

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
81
03
23
79
38
62
Nữ  4
1
29
51
84
43
13
75
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nhận được khoản tiền thù lao xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Sắp xếp công việc cho hợp lý.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Không nên vận động quá sức.

10. Con số may mắn trong hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 12 89 96
Nữ  8 47 52 34

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 68 10 75
Nữ  04 41 50

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  37 92 62
Nữ 5 77 03 17

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 81 36 62
Nữ 8 24 76 04

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
90
43
68
59
23
81
Nữ  5
2
39
58
13
41
75
68
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Công việc tiến triển thuận lợi nhờ nhiều người giúp đỡ.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Là tấm gương để mọi người noi theo.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Không đầu hàng trước những nhiệm vụ khó.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Nên mở rộng thị trường của mình.

11. Số cát lành ngày mới cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 22 07 83
Nữ  6 67 92 45

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 15 81 70
Nữ  9 38 54 02

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 49 75 56
Nữ  3 85 23 37

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 76 61 29
Nữ 6 95 38 03

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
07
92
52
28
13
85
Nữ 6
3
23
85
79
12
42
99
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Quan hệ vợ chồng được giải quyết ổn thỏa.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Vợ chồng nên bình tĩnh nói chuyện với nhau.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy tìm ra phương pháp làm việc phù hợp.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nên cởi mở hơn trong cách tiếp nhận vấn đề.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy thay đổi những khuyết điểm của mình.

12. Số đổi vận rinh lộc cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 53 48 29
Nữ  1 75 60 17

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 26 86 95
Nữ  1 63 10 42

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 12 75 35
Nữ 4 81 02 79

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 13 53 60
Nữ 7 07 97 42

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
95
28
42
60
32
14
Nữ  7
4
56
82
78
15
83
44
Tử vi hôm nay 24/6/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Vướng vào nhiều chuyện phức tạp, rắc rối.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Chớ nên sợ hãi khi đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Chịu sự cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Người ấy rung động trước tình cảm của bạn.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy biết tận dụng thời cơ ghi điểm trong mắt nửa kia.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 24/6/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 25/6/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 24/6/2022 theo năm sinh: Chọn ngay con số vượng LỘC vượng TÀI Con số may mắn hôm nay 24/6/2022 theo năm sinh: Chọn ngay con số vượng LỘC vượng TÀI Con số may mắn hôm nay 24/6/2022 theo năm sinh: Chọn ngay con số vượng LỘC vượng TÀI


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: