[ad_1]

Ngày 31/3/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng có báo cáo số 89/BC-SNN về kết quả xác minh thông tin phản ánh nạn phá rừng diễn ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, diện tích rừng nhanh chóng bị biến thành đồi trọc và rao bán, trong đó có thôn K’rèn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng…

Ảnh minh họa

Theo đó, kết quả kiểm tra, xác minh cho biết, hiện trường nơi xảy ra các vị trí “Phá rừng trái pháp luật”, thuộc khu vực khoảnh 7, tiểu khu 267C, thôn K’rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Khám nghiệm hiện trường bằng phương pháp quan sát, đo đạc diện tích rừng bị thiệt hại và định vị gốc cây bị tác động bằng định vị Garmin GPS Map 78S (hệ tọa độ VN 2.000), đo đếm gốc cây và lâm sản thiệt hại bằng thước dây (đo chu vi/đường kính đầu lớn, đầu nhỏ và chiều dài của lóng gỗ/thân cây gỗ) do tác động cưa chặt ngã đổ nằm trên mặt đất để tính khối lượng.

Qua đó, ghi nhận tổng diện tích cây rừng tự nhiên bị tác động cưa, chặt toàn bộ (chặt trắng) và chặt rải rác, xảy ra nhiều thời gian khác nhau là 26.659 m2.

Trong đó diện tích phá trắng toàn bộ cây rừng là 17.638 m2 /12 vị trí (diện tích gốc cây bị chặt còn tươi: 7.191 m2 /05 vị trí; diện tích gốc cây bị chặt còn tươi và khô xen lẫn: 3.515 m2 /03 vị trí và diện tích có gốc cây bị chặt khô và khô mục: 6.932 m2 ) và diện tích có cây rừng bị chặt rải rác, gốc cây khô mục, khô và tươi là 9.021 m2 /03 vị trí.

Lâm sản thiệt hại gồm 518 cây rừng tự nhiên bị cưa, chặt đường kính tại gốc chặt từ 08 – 54 cm, tổng khối lượng gỗ thiệt hại đo đếm tại hiện trường là 53,387 m3 , gồm: gỗ tươi: 47,289 m3 , gỗ khô và khô mục: 6,098 m3 (trong đó: gỗ khô côn trùng đang xâm hại: 3,391 m3 và gỗ khô mục không còn giá trị sử dụng: 2,707 m3).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, các hiện trường vi phạm phá rừng nêu trên đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh, Công an huyện Đức Trọng, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại ninh, UBND xã Hiệp An và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, khám nghiệm hiện trường cụ thể trong tháng 02/2022.

Đồng thời đã bàn giao hồ sơ vụ việc để Công an huyện Đức Trọng điều tra, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan thuộc Hạt Kiểm lâm Đức Trọng.

Trong đó kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Hiệp An và đã điều chuyển công việc khác; phê bình đối với 2 cá nhân liên quan (trong đó có 01 lãnh đạo Hạt).

Đối với việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh và các cá nhân liên quan thuộc UBND xã Hiệp An thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND huyện Đức Trọng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/vu-pha-rung-roi-chiem-dat-va-rao-ban-tai-lam-dong-nghiem-trong-ra-sao-108074.html

[ad_2]