[ad_1]

PVL mong muốn được tiếp tục niêm yết trên HNX

CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (HNX: PVL) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với nguyện vọng được tiếp tục niêm yết trên HNX.

Cụ thể, HNX thông báo cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt có khả năng bị hủy bỏ niêm yết theo quy định do báo cáo tài chính năm trong 3 năm 2019, 2020, 2021 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PVL theo quy định.

Phúc đáp thông báo này, PVL cho biết, vấn đề ý kiến ngoại trừ nêu tại BCTC kiểm toán là vấn đề khách quan, Công ty sẽ tiến hành trao đổi với Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và phát hành lại BCTC năm 2021. Công ty cũng có nguyện vọng được tiếp tục niêm yết trên HNX và sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục để cổ phiếu Công ty không bị rơi vào tình trạng bị hủy niêm yết.

Công ty cam kết hoàn thành khắc phục trong vòng 30 ngày để cổ phiếu PVL không vi phạm theo quy định hiện hành.

Minh Hồng

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/03/pvl-mong-muon-duoc-tiep-tuc-niem-yet-tren-hnx-741-947620.htm

[ad_2]