[ad_1]

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) đã có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ mức 15% lên 17,5% vốn điều lệ.

VPBank muốn nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên tối đa 17,5%

Cụ thể, VPBank cho biết theo luật định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu tối đa của một tổ chức nước ngoài không được vượt quá 15% và tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không được vượt 30% vốn điều lệ ngân hàng.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cổ đông đã thông qua việc giữ room ngoại ở mức 15% nhằm mục đích có đủ tỷ lệ còn lại chào bán cho cổ đông nước ngoài chiến lược theo các hình thức chào bán khác nhau (có thể làm tăng hoặc không tăng vốn điều lệ) để đạt mức tối đa như trên.

Trong trường hợp VPBank chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài mới đến tối đa 15% vốn điều lệ (tính theo mức vốn sau khi phát hành), VPBank chỉ cần giữ mức sở hữu tối đa nước ngoài trước khi chào bán là 17,5%.

Theo đó, VPBank cho biết việc điều chỉnh là đủ để ngân hàng triển khai phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài mới, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt hơn cho các cổ đông nước ngoài hiện tại trong việc mua bán trên thị trường chứng khoán.

Tại buổi trao đổi trực tuyến với nhà đầu tư quý 3/2021, lãnh đạo VPBank dự kiến có thể hoàn tất kế hoạch này trong quý I/2022. Nếu phát hành thành công, vốn chủ sở hữu của nhà băng này có thể đạt kỷ lục trên dưới 120.000 tỷ đồng.

[ad_2]