[ad_1]

Vi phạm quy định về công bố thông tin, 3 doanh nghiệp bị xử phạt

Từ ngày 12-17/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt hành chính đối với 3 công ty gồm CTCP Hestia (UPCoM: HSA), CTCP Kính Đáp Cầu (UPCoM: DSG) và CTCP Sông Đà 207 (UPCoM: SDB) về vi phạm liên quan đến hoạt động công bố thông tin.

Cụ thể, HSA đã không công bố BCTC kiểm toán năm 2020.

Còn DSG, Công ty đã không công bố thông tin đúng hạn BCTC kiểm toán 2018 và 2019, BCTC bán niên soát xét 2020, BCTC quý 2/2020, Báo cáo thường niên 2018 và 2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC năm 2019.

Cuối cùng là SDB, các tài liệu mà Công ty đã không công bố bao gồm: Báo cáo thường niên 2017 và 2018, BCTC kiểm toán năm 2018, Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Ngoài ra, Công ty còn công bố không đúng thời hạn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, BCTC kiểm toán năm 2014, 2015, 2017 và Báo cáo thường niên năm 2014.

Với các vi phạm kể trên, UBCKNN quyết định xử phạt hành chính HAS 85 triệu đồng, DSG 60 triệu đồng và SDB 100 triệu đồng.

Thượng Ngọc

[ad_2]