[ad_1]

TP.HCM xin được điều chỉnh dự án nhà xã hội sang thương mại

TP.HCM đề xuất Chính phủ cho phép tự điều chỉnh dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và ngược lại, phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung…

40 nội dung phân cấp được UBND TP.HCM kiến nghị trong đề án phân cấp quản lý Nhà nước cho TP.HCM vừa được gửi đến Bộ Nội vụ.

Trong đề án hơn 120 trang, TP.HCM phân tích các quy định hiện hành và tính cấp thiết của việc phân cấp tối đa cho thành phố.

Cụ thể, trong lĩnh vực đô thị, tài nguyên và môi trường, TP.HCM kiến nghị được phân cấp việc điều chỉnh dự án xây dựng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư và ngược lại… nhằm tạo điều kiện cho TP.HCM chủ động quyết định tính khả thi khi xây dựng nhà ở tại các dự án khu đô thị, phù hợp nhu cầu, thời điểm.

Hiện, theo quy định, việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP.HCM thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Tuy nhiên, TP.HCM lập luận quy trình này hiện mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tốc độ phát triển, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu trong từng giai đoạn. Do đó, UBND TP.HCM đề xuất được phân cấp thẩm quyền này.

Một số nội dung khác được TP.HCM đề xuất phân cấp trong lĩnh vực này như: Miễn giảm kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu; điều chỉnh quyết định của Thủ tướng về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong một số trường hợp…

phân cấp phân quyền cho TP.HCM ảnh 1

TP.HCM đề xuất Chính phủ phân cấp 40 nội dung trên 7 lĩnh vực. Ảnh: Chí Hùng.

Về kinh tế, UBND TP.HCM kiến nghị được phê duyệt đề án thành lập doanh nghiệp do UBND TP.HCM nắm giữ 100% vốn điều lệ và là đại diện chủ sở hữu; quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể với doanh nghiệp do UBND TP.HCM thành lập…

Về nội vụ, thành phố mong muốn được quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM; trình HĐND TP.HCM quyết định biên chế hành chính, số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và số người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn…

STT

Lĩnh vực quản lý Nhà nước

Số lượng nội dung đề xuất được phân cấp

1

Kinh tế

10

2

Tài chính, ngân sách Nhà nước

2

3

Đô thị, tài nguyên và môi trường

8

4

Khoa học và công nghệ

1

5

Nội vụ

4

6

Trật tự an toàn xã hội

1

7

An sinh xã hội

14

Nói về khó khăn hiện nay, TP.HCM phân tích các quy định phân cấp từ năm 2001 có nhiều nội dung chỉ giới hạn trong thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng. Trong khi đó, nhiều vấn đề bức xúc của TP.HCM không thể giải quyết do vướng quy định từ hiến pháp, luật, pháp lệnh (thuộc thẩm quyền Quốc hội).

Mô hình tổ chức bộ máy chính quyền của TP.HCM hiện cơ bản giống các tỉnh trong khi tốc độ đô thị hóa quá nhanh, dẫn đến sự không tương thích.

Ngoài ra, với đề án mới này, thành phố mong muốn được quyết định các mức trợ cấp tăng thêm nhằm thu hút cán bộ, công chức, viên chức có trình độ giỏi, học hàm, học vị và người lao động có tay nghề tham gia vào lĩnh vực mũi nhọn.

Thu Hằng

[ad_2]