[ad_1]

TP.HCM sẽ không phê duyệt các dự án không đảm bảo kết nối giao thông

Sở GTVT TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn thực hiện kết nối, đánh giá tác động giao thông các công trình xây dựng kết nối vào hệ thống đường bộ trên địa bàn thành phố.

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu tất cả các dự án đầu tư công trình xây dựng phải thiết kế phương án kết nối giao thông, tính toán đánh giá nhu cầu giao thông phát sinh của công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông, không gây ùn tắc.

Căn cứ vào quy mô xây dựng, các dự án vượt ngưỡng sẽ được yêu cầu bổ sung thực hiện đánh giá tác động giao thông. Công tác đánh giá được thực hiện ngay trong giai đoạn lập dự án, quy hoạch để xác định quy mô đầu tư và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến hệ thống hạ tầng xung quanh.

TP.HCM sẽ không phê duyệt các dự án không đảm bảo kết nối giao thông - ảnh 1

Theo hướng dẫn của Sở GTVT TP.HCM, nhà đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động giao thông công trình đầu tư xây dựng và gửi cùng với hồ sơ dự án trong giai đoạn lập dự án, trình cho cơ quan chủ trì thẩm định dự án.

Nội dung báo cáo bao gồm phân tích, đánh giá hiện trạng giao thông tại các tuyến đường trong phạm vi đánh giá, trong đó thể hiện đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bị ảnh hưởng, tổ chức giao thông hiện hữu, bề rộng mặt đường theo hiện trạng và theo quy hoạch. Từ đó, tính toán, xác định chuyến đi phát sinh, thu hút của dự án.

Việc đánh giá tác động được thực hiện thông qua mô hình mô phỏng dự báo giao thông theo các kịch bản: hiện tại khi chưa có dự án; tương lai ngay tại thời điểm dự án hoàn tất, đưa vào hoạt động; tương lai sau khi có dự án (giai đoạn 5 năm và 10 năm). Các nội dung này dựa trên cơ sở chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, quy hoạch phát triển giao thông; Điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực dự án và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến quy hoạch, giao thông theo quy định.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, dự báo tác động giao thông, chủ đầu tư đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến hệ thống hạ tầng giao thông xung quanh. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá tác động giao thông của dự án sau khi thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động.

Kết quả đánh giá tác động giao thông sẽ được kiểm tra thông qua các chỉ tiêu bao gồm: tỷ lệ vận chuyển, năng lực thông thành tại tuyến đường và nút giao kế cận…

Trường hợp không đạt ngay tại thời điểm khi công trình đưa vào hoạt động và tương lai, dự án không đủ yêu cầu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Trường hợp không đạt ngay tại thời điểm khi dự án đưa vào hoạt động nhưng đạt trong giai đoạn tương lai, có thể xem xét giảm quy mô đầu tư hoặc phân kỳ đầu tư dự án theo từng giai đoạn; Với những dự án đạt ngay tại thời điểm đưa vào hoạt động nhưng không đạt trong tương lai sẽ được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết yêu cầu đánh giá tác động giao thông của các công trình xây dựng được nêu trong NQ12/2019 do Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì. Trong khi chờ Bộ GTVT triển khai, Sở đã chủ động làm luôn. Nay, theo NQ48/2022 CP giao các thành phố trực thuộc trung ương thực hiện, Sở GTVT đã hoàn thiện hướng dẫn và trình UBND TP.

“Mục đích của công tác này là quy định đối tượng (loại công trình tập trung đông người – phát sinh nhu cầu giao thông lớn) khi đầu tư xây dựng phải xem xét đánh giá mức độ đáp ứng của hạ tầng giao thông khu vực xung quanh công trình. Từ đó, xác định thời điểm, quy mô đầu tư phù hợp hoặc phải đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, đồng thời, tránh dự án mọc tới đâu, ùn tắc theo tới đó” – ông Lâm nói.

Hà Mai

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/05/tphcm-se-khong-phe-duyet-cac-du-an-khong-dam-bao-ket-noi-giao-thong-4222-961756.htm

[ad_2]